Prosjektoversikten og rutiner

                
Beskrivelse av de forskjellige fanene:

Aktive: Oversikten viser alle aktive prosjekter. Valget Vis underprosjekter styrer om underprosjekter skal vises i oversikten.

Tilbud: Opprett prosjekt som status Tilbud, da kan kontraktsummen legges til, og ved godkjenning til aktivt prosjekt vil kontraktsummen fra tilbud ligge som opprinnelig budsjett. Justeres kontraktsum under aktivt prosjekt, skilles dette fra opprinnelig Tilbud. Et aktivt prosjekt, der det er startet med kostnadsføring skal ikke flyttes til status Tilbud, men det er mulig å flytte fra aktivt til Tilbud dersom ingen aktivitet har startet på det aktive prosjektet.

Avslåtte Tilbud: Egen status for tilbud som ble avslått og ikke ført videre til prosjekt. Avslått tilbud kan aktiveres igjen.

Avsluttede: Oversikt over avsluttede prosjekter. Det kan settes opp under Klientinnstillinger-Regnskap om det skal være mulig å føre inngående bilag mot passive prosjekter. Føringer mot passive prosjekter får egen status, Garanti, i kontoposter. Et avsluttet prosjekt kan aktiveres igjen.

Rapportering: Viser alle aktive og passive prosjekter, muliggjør rapportering på aktive prosjekt og avsluttede prosjekter. Filter må brukes aktivt for utvalg det skal kjøres rapport for.

Listen over aktive prosjekt gir rask oversikt over status på pågående prosjekt.

Ved høyreklikk på et prosjekt finnes rask tilgang til aktuelle rutiner for prosjektet, eller man kan åpne prosjektet for å få full oversikt for aktuelt prosjekt. Prosjekt basert på kontraktstype løpende kan også faktureres rett fra oversikten.

Tilpass visning av definerte verdier til kolonner: Det finnes mange muligheter for visning av kolonner med definerte verdier. Velg til høyre for oversikten så kan du velge hvilke felter som skal vises i synlig kolonne i oversikten for ditt behov. Synlige kolonner og filtrering styres pr bruker.

Filterkolonner kan for eksempel være Prosjektleder, Prosjektgruppe, Ansvarlig.

Flytt fra venstre til høyre og flytt på høyre side feltene opp/ned i forhold til hvilen rekkefølge kolonnene skal presenteres.

Hurtigtast Alt+Q : Lukker aktivt bildet innen prosjektmodulen.

Rutiner i prosjektoversikten
 • Åpne prosjekt: Åpner statusbilde for markert prosjekt. Prosjekt kan også åpnes ved å dobbeltklikke på prosjektet.
 • Nytt prosjekt: Opprett nytt prosjekt.
 • Avslutt prosjekt: Setter et aktivt prosjekt til passivt. Prosjektet flyttes til fanen Avsluttede.
 • Godkjenne /reg. timer: Hente inn timer for alle prosjekter, som er registrert på Zirius Portal, manuelt, eller andre 3dje partsløsninger. Ved godkjenning av timer oppdateres regnskap og timegrunnlaget til prosjektet.
 • Godkjenne materiell: Viser registrert materiell på tvers av prosjekter. Gir oversikt over om det er materiell på prosjekter som ikke er godkjent. Linjer kan godkjennes ved å markere en linje, eller alle kan godkjennes ved valg i meny på høyre side. Ved godkjenning oppdateres regnskapet, og varer trekkes ut fra lager.
 • Synkroniser med Zirius Portal: Synkroniserer alle prosjekter med Zirius Portal

Oppsett

 • Prosjektgruppe: Kan brukes som filter ved rapportering, og filtreringen gir rask oversikt over de forskjellige prosjektene tilknyttet en prosjektgruppe. Prosjektgruppe kan også benyttes for å overstyre standard salgskonto fra kontokode tilknyttet vare Delfakturering.
 • Prosjekttyper: Kan brukes som filter ved rapportering, og å legge inn standardverdier som innestående, og SSB koder. Filtrering på prosjekttype gir rask oversikt over de forskjellige prosjektene tilknyttet en prosjekttype.
 • Prosjektstrukturmaler: Opprettelse og vedlikehold av maler for prosjektstruktur, Avsnitt og Aktivitet som kan tilknyttes prosjekt. Brukes det litt tid på å opprette gode maler i starten får man mer detaljerte prosjektrapportering og forenklet registrering av materiell, timer og inngående faktura. Les mer om Prosjektstruktur her
 • Vis underprosjekt: Styrer om underprosjekt skal vises i prosjektoversikten eller ikke. Prosjektoversikt kjører rapport på merkede prosjekt i prosjektoversikten, og dersom et prosjekt har tilknyttet underprosjekt må det aktiveres at underprosjektene skal vises.

Import

 • Viser importfunksjoner

Rapporter

 • Prosjektoversikt: Rapport på tvers av alle prosjekter. Viser forventet budsjett på salgs- og kostnadssiden, påløpte verdier og dekningsbidrag på markerte prosjekter.
 • Leder – Åpne poster: Viser åpne poster på kunder og leverandører på prosjekter bruker er prosjektleder for.

Les mer om Prosjekt og rapporter her

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):