Bransjeløsninger som gir full kontroll på lønnsomheten

Våre bransjeløsninger er laget gjennom tett samarbeid med utvalgte bransjer. Det gjør at vi leverer de beste, kvalitetssikrede bransjeløsningene for regnskapskontorer, entreprenører, handelsbedrifter, grossister og trelastindustrien.

Regnskapskontor

For samspill mellom regnskapskontor og deres kunder. Både de som krever enkle, brukervennlige løsninger, og komplekse bedrifter som ønsker omfattende funksjonalitet: Zirius er løsningen som du og kundene kan vokse med!

Handel

Zirius Handel er vår løsning for detalj- og faghandel, grossist og distribusjon, samt leverandører og produsenter. Vi leverer løsninger for mindre salgsbedrifter, og større logistikk- og distribusjonsbedrifter.

Entreprenør

Zirius leverer bransjeløsninger mot mange typer entreprenører, eksempelvis maler, murer, rør, elektro, ventilasjon, blikkenslager, og glassmester. Prosjektstyringsverktøyet setter prosjektleder i sentrum.

Trelast

Vår løsning for Trelast har alt du trenger samlet i ett økonomi- og logistikksystem med elektronisk handel og dokumentflyt. Utviklet i tett samarbeid med bransjen for å dekke behov og krav for produksjon og salg av trelast.

Grossist

Vår komplette løsning innen logistikk er skreddersydd for grossister og andre bedrifter som har logistikk som hovedvirke. Vareregisteret er rikt på muligheter, med enkel styring av forskjellige varetyper i samme vareregister.

Maskinentreprenør

Maskinentreprenører og deres prosjektledere bruker vår prosjektmodul til å legge inn kalkyle, gjøre prosjektvurderinger, klargjøre fakturagrunnlag, gjøre oppslag mot timehistorikk og leverandørfaktura samt ha tilgang til ulike rapporter på prosjektene.

Faghandel

Ved å kombinere vår kasseløsning med økonomisystemet leverer vi en sterk løsning for faghandelsbedrifter innenfor byggevare, farvehandel, maskiner, restauranter, låsesmeder, sportsbutikker, hobbybutikker med mer.

Produksjon

Egen løsning for bedrifter som jobber med produksjon. Modulen bygger opp produksjonsoppskrift på en vare, og det kan legges inn materiellkostnad. Lager og regnskap oppdateres direkte, og sørger for kontinuerlig kontroll.

Bygg og anlegg

Entreprenører innen bygg og anlegg bruker vårt prosjektstyringssystem Zirius Prosjekt fordi det dekker alle prosjektfaser fra tilbud til avslutning. Fremdriften følges enkelt, dag-til-dag, gjennom prosjektrapporter.

Zirius automatiserer

Mange manuelle rutiner er tidkrevende og tungvinte.
Våre løsninger automatiserer rutinene, med andre ord gjør systemet jobben for deg.

Kutt av unødvendige ledd sparer deg 30 % i tidsbruk, som betyr økt fokus på lønnsomhet.

EHF-faktura

Send og motta faktura med EHF (elektronisk handelsformat). Formatet sikrer korrekt informasjon, og gjør fakturaflyten mellom bedrifter kjappere og mer sikkert, både innenlands og utenlands.

Online Print

Spar tid og papirarbeid ved å sende fakturaer elektronisk via OnlinePrint til printsenter. Fakturaene pakkes, frankeres og sendes for deg – sikkert og prisgunstig.

Integrasjoner

Zirius har integrasjoner mot en rekke systemer. Det betyr at du trenger ikke velge mellom det ene eller det andre, men få det beste fra flere systemer.

Byrå

Zirius Byrå Motor er en intelligent robot som sørger for at transaksjoner som inn- og utbetalinger mot klienter oppdaterer automatisk hver natt. Reduserer tidsbruken på faste rutiner betraktelig.

Bankintegrasjon

Bankintegrasjonen Zirius OnlineBank integrerer din nettbank med økonomisystemet. Det gir deg sikker og effektiv flyt av inn- og utbetalinger.

Apper til mobil

Bruk våre brukervennlige apper til rutiner innen varetelling, timeregistering, logistikk og utleggsregistrering.

Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her