Prosjektstyringssystem

Prosjektstyringssystem utviklet i samarbeid med store aktører i entreprenørbransjen. Prosjektleder får eget dashboard for kontroll på økonomisk utvikling i prosjektene, og bedriften får en løsning som kan redusere feil og forbedre marginene.

Muligheter med prosjektstyring

prosjektregnskap
prosjektstyringsverktøy bygg og anlegg
prosjektstyring
prosjektstyringsverktøy
 • Oversikt over alle prosjekter

  Med Zirius Prosjekt kan du utarbeide tilbud og budsjetter, samt ha detaljert oversikt over inntekter og kostnader på alle prosjekter og aktiviteter. Fakturer etter avtalt betalingsplan, eller ut fra påløpt materiell, timer og inngående bilag. Prosjektmodulen hjelper deg å skille ut endringsmeldinger og disse kan faktureres som tilleggsordre.

  prosjektregnskap
 • Timefangst

  Bruk vår app Zirius Timeliste for timefangst eller timeregistrering i Zirius Portal. Zirius er også fullt integrert mot SmartDok, SpeedyCraft og HandyMan.

  prosjektstyringsverktøy bygg og anlegg
 • Prosjektrapporter

  Med våre prosjektrapporter får du verdifull oversikt over kostnader og inntekter. Legg inn forventet kostnadsbudsjett på arbeidsaktiviteter og følg med på påløpte kostnader underveis. Har du behov for å se hvor kostnadene kommer fra, kan du enkelt drille ned til godkjente timer, materiell og inngående bilag.

  prosjektstyring
 • Anleggsregister

  Zirius Prosjekt kommer også med anleggsregister som gir oversikt over maskiner og utstyr.

  prosjektstyringsverktøy

Zirius Prosjekt

Bedrifter som jobber prosjektbasert bruker modulen Zirius Prosjekt for å enkelt kunne ha økonomisk kontroll på prosjektene. Vi har egne funksjoner for at prosjektleder skal få den oversikten han/hun trenger.

Noen av funksjonene i Prosjekt:

 • Tilbud og budsjett inndelt på avsnitt, aktivitet, materiell og antall timer
 • Fastpris prosjekt med innestående prosent mot garantiperiode
 • Løpende prosjekt mot prisavtale på materiell og timer
 • Time og materiellfangst fra mobile enheter på anleggsplassen*
 • Plukk materiell fra eget lager eller send bestilling
 • Elektronisk bilagsflyt med attestasjon for effektiv bilagshåndtering
 • Direkte oppdatering av prosjektregnskap ved godkjenning av materiell, timer og bilag
 • Fakturering ut fra påløpt materiell, timer og inngående bilag som vedlegg
 • Elektronisk fakturering på alle faktura via EHF, e-post eller printsenter
 • *Integrert mot Zirius Time, SpeedyCraft, SmartDok med flere

Rapportering og etterkontroll:

 • Prosjektrapporter som gir løpende oppdatert status på prosjektene
 • Rapport med justering av produsert % for etterkontroll og med drill-down til bilag
 • Oversikt på tvers av alle prosjekter og betalingsstatus fra kunder og leverandører
 • Tilleggsordre eller underprosjekt for endringsmeldinger
 • Kostnadsoverføring mellom prosjekter eller avdelinger
 • Anleggsregister med utleie rutine, avskrivning og fullt regnskap
 • Bankintegrasjon fører til oppdatert regnskap
Komplett økonomisystem for entreprenører

Komplett økonomisystem for entreprenører

Suksesshistorier

“Vi anbefaler Zirius, HC DAHL og Devinco til kunder i serviceyrker innen bygg- og anlegg, og håper de blir like fornøyde som oss”
Vidar Hagen Øberg, daglig leder, Polar Kuldeservice AS

Komplett kostnadsoversikt og enklere ordreflyt med Zirius og SpeedyCraft

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her