Timeregistrering

Timeregistrering og timefangst for alle med behov for registrering av tidsforbruk. Registrer timer i app, eller direkte i økonomisystemet. Bruk timeregistrering til lønn, serviceoppdrag, viderefakturering på ordre eller til prosjekt med løpende kostnader.

Fleksibelt timeregistreringssystem

Timeregistrering
timeføring
timeregistrerings app
timeføring app
 • Komplett løsning for timeregistrering

  Timeregistrering direkte til økonomisystemet gir bedriften full kontroll på timefangsten. Registrer timer via Zirius sine egne timeløsninger eller via en av våre mange integrasjoner for timeregistrering. Bruk som grunnlag til lønn eller viderefakturering fra ordre, prosjekt eller service. Timefangst kan knyttes opp mot prisavtaler og unik kostpris per ansatt per timeart.

  Timeregistrering
 • Effektiv timeregistrering mot prosjekt eller service

  Timefangst mot prosjekt eller service oppdaterer påløpt timeforbruk direkte til regnskap etter godkjenning. Sammen med godkjenning av materiell og inngående bilag får bedrift løpende kostnadsoversikt i prosjektet eller service. Timefangst kan gå mot mann og maskin, og brukes som grunnlag til fakturering og lønn.

  timeføring
 • Timeregistreringsapp eller timer direkte i økonomisystemet

  Timefangst i egen app eller direkte i økonomisystemet, tilpasset forskjellige behov. Registrer timer direkte i Zirius, ukesoversikt i skyløsningen Zirius Portal eller i Zirius Time App med stemple inn / ut funksjonalitet.

  timeregistrerings app
 • Flere muligheter for timeregistrering med app

  Timegrunnlag kan også samles inn via andre integrerte timeregistreringsapper som f.eks SpeedyCraft, SmartDok og Handymann.

  timeføring app

Timeregistreringssystem

Zirius Time dekker bedriftens behov for timefangst som lønnsgrunnlag, sporing av timeforbruk og viderefakturering.

Muligheter i Zirius Time:

 • Timeart mot timer, overtid, antall, beløp og maskin som knyttes mot lønnsart
 • Prisavaler mot timeart for å få avtalt pris mot ordre, prosjekt eller service
 • Kostpris per ansatt per timeart for belastning av medgått timeforbruk i regnskap
 • Regnskapsoppsett for fakturering, påløpt timeforbruk og skille på egne og innleide ressurser
 • Enkel timeregistrering direkte mot ordre, prosjekt eller service
 • Timer danner grunnlag for viderefakturering med timeliste som vedlegg
 • Godkjenning for overføring til Zirius Lønn eller eksport av timegrunnlag til annet lønnssystem

Zirius Portal:

 • Timefangst i skyløsningen Zirius Portal via enkel ukesoversikt
 • Registrering av timer, overtid, materiell og utlegg i samme registrering
 • Føring av egne eller andres timer ut fra rolleoppsett
 • Oppsett om enkel godkjenning på ansatt eller totrinns av avdelingsleder i tillegg
 • Rollestyring skiller på vanlig ansatt, prosjektleder og innleid ressurs

Zirius Time App:

 • Egen App for timefangst på mobile enheter med Android
 • Kan kombineres med Zirius Logistikk App for registrering av materiellforbruk
 • Registrer manuell timer, via inn-/utstemplingsfunksjon eller automatisk via lokasjonsliste
 • Fungerer uten nett, synkroniser førte timer når nett er tilgjengelig
 • Mulighet for pålogging fra flere brukere på samme enhet med eget passord
timefangst som lønnsgrunnlag

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her