Entreprenør

ZIRIUS PROSJEKT

Total kontroll fra tilbud til avslutning

Zirius Prosjekt er et fleksibelt og oversiktlig verktøy for entreprenører som arbeider på prosjektbasis. Modulen er utviklet i tett samarbeid med entreprenører fra forskjellige bransjer, med fokus på å gi full økonomisk kontroll på prosjektene. Fra å utarbeide tilbud til å sluttføre prosjektet, er løsningen tilpasset entreprenørers bransjespesifikke behov.

Muligheter i Zirius Prosjekt
  • Full oversikt over prosjektet fra start til slutt
  • Alle prosjektopplysninger, -kostnader og -inntekter på ett sted
  • Fakturering direkte fra prosjektet
  • Timeregistrering
  • Anleggsregister med utleierutine, avskrivning og fullt regnskap

SPAR TID

Total økonomisk oversikt i alle faser av prosjekter, for godt til å være sant? Men det er akkurat det Zirius Prosjekt gir -det beste fra regnskap, faktura og logistikk, samt prosjekt i én løsning! Bedriften jobber inn mot en felles funksjonsrik løsning, data legges inn én gang, og bedriften unngår tidkrevende dobbeltregistreringer. Samtidig ivaretas fleksibiliteten ved at man selv styrer struktur og inndeling av prosjekter. Zirius Prosjekt er en smidig og effektiv løsning fra tilbud til avslutning.

FULL OVERSIKT

Se hvilke prosjekter som er aktive, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles. Fremdriften følger du enkelt, dag-til-dag, gjennom prosjektrapporter med full oversikt over timeforbruk, materiell, utleide anleggsmidler, samt andre kostnader og inntekter.

BEDRE ØKONOMI

Resultatet er frigjort tid, som øker effektiviteten og lar bedriften utnytte ressursene mer optimalt til kjernevirksomhet.

Zirius Prosjekt er den komplette løsningen for entreprenører

NYSGJERRIG?

MENY