Hvorfor velge zirius

Zirius leverer ERP-løsninger for små og store bedrifter som ønsker fleksibilitet og økt lønnsomhet.
Tett samarbeid med utvalgte bransjer gjør at vi leverer de beste bransjeløsningene.

Why Choose Zirius
1) Skyløsning

Vi tilbyr hybridløsning som kombinerer Zirius ERP og Zirius Portal, vår skyløsning. Med hybrid har du full kontroll på driften, og fleksibilitet for brukere som er ute på oppdrag. For bedrifter med mindre behov kan Portal også brukes som en selvstendig løsning.


2) Automatiserte rutiner

Zirius automatiserer tunge prosesser i din bedrift. Det betyr for eksempel å fjerne manuell registrering og henting av filer fra nettbank – alt går automatisk og oppdateres regnskap. Få inngående bilag automatisk inn i systemet med EHF, e-post eller fra disk. Faktura sendes på EHF, e-post eller via online printsenter som gjør hele jobben for deg – til samme kostnad som ved porto.

Why Choose Zirius

Why Choose Zirius
3) Lokal oppfølging

Din forhandler er en lokal ressurs som sørger for oppstart, oppfølging og support. Zirius har forhandlere rundt om i landet. Se vår forhandlerliste nederst på siden for din nærmeste Zirius-forhandler.


4) Forenklede prosesser

Vi jobber kontinuerlig med å skape smarte løsninger. Fokus i alle rutiner vi utvikler, er å unngå å behandle samme data flere ganger. Slik blir dine rutiner enklere og kjappere å utføre, og din arbeidshverdag blir effektivisert. Zirius dekker dine behov fra enkel fakturering til full drift.

Why Choose Zirius

Why Choose Zirius
5) Brukervennlig system

Våre kunder verdsetter at Zirius er et enkelt system å komme i gang med, både installasjon og våre mange gode rutiner. Programmet er utviklet i tett dialog med kundene og har et enkelt brukergrensesnitt med oppslag på tvers i systemet.


6) Funksjonsrikt

Zirius er et system som bedriften kan vokse i. Det utvikles stadig nye kundeløsninger og integrasjoner som utvider funksjonaliteten for alle kunder. Systemet er kjent for å være fleksibelt med mange tilpasningsmuligheter. Plukk moduler og rutiner ut fra hva din bedrift har behov for.

Why Choose Zirius

Why Choose Zirius
7) Bransjeløsninger

Zirius er bygget på bransjekunnskap. Våre løsninger passer de aller fleste norske bedrifter. I tillegg har vi spesialløsninger for regnskapskontor, entreprenører, handelsbedrifter og trelastbransjen. Systemet er utviklet i samarbeid med bransjene for å møte deres spesifikke behov. Høy bransjekunnskap og gode løsninger er noe vi legger stor vekt på.


8) Gode integrasjoner

Zirius er integrert med en rekke systemer. Det betyr at du kan få det beste fra flere systemer som kommuniserer med hverandre. Zirius har også utviklet konverteringer fra en rekke systemer, slik at du får med deg ditt datagrunnlag fra start. Ta kontakt for å høre om vi har konvertering mot systemet du kjører.

Why Choose Zirius