Maskinentreprenør

Maskinentreprenører og deres prosjektledere bruker vår prosjektmodul til å legge inn kalkyle, gjøre prosjektvurderinger, klargjøre fakturagrunnlag, gjøre oppslag mot timehistorikk og leverandørfakturaer, og rapportere på prosjektene sine.

Muligheter med Zirius for maskinentreprenører

Kontroll på timekost på mann og maskin
Egen funksjonalitet for prosjektledere
Prosjektvurdering mot prognose
Full oversikt over maskiner og utstyr
 • Kontroll på timekost på mann og maskin

  Zirius Prosjektmodul gir automatisk oversikt over forbrukte timekostnader på mann og maskin på en enkel og oversiktlig måte, slik at Prosjektleder har full kontroll. Alle timedetaljer spesifisert på mann og maskin og på datoer er lett tilgjengelig i prosjektet.

  Kontroll på timekost på mann og maskin
 • Egen funksjonalitet for prosjektledere

  Med vår løsning for maskinentreprenører får prosjektleder egen funksjonalitet. Et oversiktlig dashboard viser all økonomisk informasjon om hvert enkelt prosjekt sikrer at prosjektleder til enhver tid har kontroll.

  Egen funksjonalitet for prosjektledere
 • Prosjektvurdering mot prognose

  Legg inn konstnadsbudsjett på arbeidsaktiviteter etter bransjestandard, og følg opp utvikling på prosjekt ut fra løpende godkjenning av materellforbruk, timer på mann og maskin, leie av utstyr til prosjekt og inngående bilag. Legg inn estimert produsert verdi for kontroll mot etterslep og periodiseing. Oppstår noe uforutsett kan budsjett justeres for å ta hensyn til endringer, men med oppslag mot opprinnelig godkjent budsjett.

  Prosjektvurdering mot prognose
 • Full oversikt over maskiner og utstyr

  Zirius Anleggsregister gir enkel oversikt over bedriftens maskiner og utstyr. Aktiver avskrivning som kan kjøres for hele året, eller periode for periode. Kjør utleie av anleggsmiddel eller bruk det som et produksjonsmiddel.

  Full oversikt over maskiner og utstyr

Prosjektstyring for maskinentreprenører

Zirius Prosjekt for maskinentreprenører er en løsning som er spesifikt utviklet for å tilfredsstille bransjens behov. Løsningen gir prosjektledere kontroll på sine prosjekter, og har prosjektvurdering mot prognose. Systemet gir god oversikt, blant annet over timekost mot mann og maskin. I tillegg får du en egen modul kalt Anleggsmidler, for komplett maskinregnskap.

 • For å få attestert inngående bilag mot rett avsnitt/aktivitet i Prosjekt brukes Dokumentflyt, modulen for elektronisk bilagsflyt
 • Du får budsjett i prosjektet med automatisk etterkalkyle ved bruk av struktur (avsnitt/aktivitet)
 • Zirius er integrert mot flere systemer for timeregistrering, slik at du får inn timekost på mann og maskin på prosjekt og eventuelt struktur. Blant annet har vi en meget god integrasjon mot SmartDok
 • I tillegg sørger løsningen for fakturering i anbud med innestående og i regningsarbeid (løpende prosjekt)
 • Med modulen Anleggsmidler håndterer din bedrift enkelt anskaffelse, kostnadskontroll og avskrivning av anleggsmidler.
Zirius Prosjekt for maskinentreprenører

Produkter i bransjeløsningen

Prosjektstyringssystem

Prosjektstyringssystem som gir prosjektleder og ansatte kontroll på alle faser av prosjektet – fra budsjett og tilbud til ferdigstilling.
Les mer

Anleggsregister

Bruk Anleggsregister i Zirius for å holde oversikt over anleggsmidler og inventar. Lei ut anleggsmidler og ha full regnskapssporing på all aktivitet.
Les mer

Lagerstyrings- og logistikksystem

Komplett lagerstyrings- og logistikksystem for bedrifter innen varehandel, som gir total oversikt over hele vareflyten fra innkjøp til salg og regnskap.
Les mer

Timeregistrering

Timeregistrering med app eller i sky. Timene importeres til regnskap eller lønnssystemet. Timefangst med Zirius Timer er enkelt og tidsbesparende.
Les mer

REFERANSEKUNDER

Suksesshistorier

 • Zirius har gitt oss bedre oversikt over inntekt/kost i våre prosjekter. Toveis integrasjon mot SmartDok, samt faktura og dokumentflyt i samme system gir grunnlag for løpende prosjektstatus. Vi oppdager stadig nye muligheter for oss med Zirius.

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her