Integrasjoner

Zirius har integrasjoner mot en rekke systemer. Det betyr at du trenger ikke velge mellom det ene eller det andre, men få det beste fra flere systemer.

Zirius har eksport av fakturajournal og import til dagbok på eget filformat. Import kan kjøres i dagnok eller opprettes som importjobb som kan kjøres automatisk daglig via Byrå Motor.

PowerOffice Win kan lese ut fakturajournal med elektroniske bilag (utgående faktura) til Zirius. Import av elektronisk bilag gjør at man får visning av utgående faktura som er sendt fra PowerOffice.

Les mer om PowerOffice Win her…

Zirius har import og eksport av fakturajournaler mot en rekke av Visma sine løsninger. Eksempel for import er Visma Business, Visma Avendo, Visma Scenario og Mamut. Formatene brukes også mot andre løsninger som kan levere på en av disse formatene.

Zirius har egen import av fakturajournal fra M3 / Movex.

Les mer om M3 / Movex her…

Visbook er en løsning for hoteller, og Zirius har import av dagsoppgjør for å oppdatere regnskapet med dagens salg.

Les mer om Visbook her…

Zirius har import av fakturajournal på eget Cordel format.

Excel er et effektivt verktøy å bruke hvis man ønsker å importere større mengde bilag. Zirius har import fra Excel (xls fil) ved å lage en import oppskrift som styrer rekkefølge på felt som skal importeres.

UniMicro har eget Zirius format for eksport av fakturajournal til regnskap i Zirius. Dette er en betalt modul i UniMicro som må aktiveres. Etter at denne plugin-modulen er installert kjøres eksport under menyvalget: Fil – Eksport – Regnskapstransaksjoner – Ziriuseksport.

Agile Solutions leverer løsning for administrasjon og utleie av bilpark. Zirius har import av fakturajournal som bygger på Visma Global / Rubicon formatet.

Les mer om Agile Solutions her…

Sticos Oversikt et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt. Sticos henter grunnlag direkte fra databasen til Zirius.

Les mer om Sticos Oversikt her…

Account Controll leverer løsninger for kontoavstemming og -kontroll. Løsningen henter kontotransaksjoner direkte fra Zirius og leser tilbake korreksjoner til Zirius for godkjenneing til regnskap.

Les mer om Account Controll her…

Akelius fra Wolters Kluwer leverer løsning for årsavslutning som hjelper deg med komplett regnskapsavslutning, utarbeidelse av årsregnskap med automatiserte noteopplysninger og innsendelse til Altinn. Akelius henter regnskapstall direkte fra Zirius sin database.

Les mer om Wolters Kluwer her…

Visma Finale har funksjonalitet for å foreta periodevis eller årlig avstemminger. Løsningen henter grunndata direkte fra hovedboken i Zirius.

Les mer om Visma Finale her…

DI – Trioplan

DI-Trioplan er en løsning for budsjettering og rapportering. Zirius har utlegg av hovedboksposter på Trioplan sitt format under regnskap og grunndata og oppsett.

Zirius Lønn er Zirius AS sin egene lønnsmodul i skyen. Legg inn om ansatte skal ha fast- eller timelønn. Hent timer fra Zirius sine løsninger for timefangst eller integrasjoner. Godkjent lønn overføres til A-melding, betaling og regnskap.

Les mer om Zirius Lønn her…

Visma H&L har import av timegrunnlag som samles inn og eksporteres fra Zirius. Etter lønnskjøring kan lønnsføringer importeres tilbake til regnskap i Zirius.

Les mer om Huldt & Lillevik her…

Visma Lønn har import av timegrunnlag som samles inn og eksporteres fra Zirius. Etter lønnskjøring kan lønnsføringer importeres tilbake til regnskap i Zirius.

Les mer om Visma Lønn her…

Visma.net Payroll har eksport av lønnsføringer til regnskap i Zirius via Huldt & Lillevik Standard format.

Les mer om Visma.net Payroll her…

Hogia Lønn kan importere timegrunnlag som er samlet inn i Zirius, og lese tilbake lønnsføringer til Zirius etter lønnskjøring på eget Hogia Lønn format.

Les mer om Hogia Lønn her…

Svea Finans er tett integrert med Zirius og kan hjelpe bedriften med å få inn penger hurtigere fra inkasso eller helt purreprosessen. Løsningen er kostnadsfri å starte med og har ingen faste årsavgifter.

Les mer her…

Se webinar om løsninger her…

 

Intrum leverer inkassotjenester og Zirius legger ut og overfører inkassosaker til Intrum på deres eget format. Betaler kunde til firma eller inkassoselskap går det en betalingsstatus mellom systemene.

Les mer om Intrum Inkasso her…

Axactor leverer løsninger for fakturaoppfølging og inkassoløsninger. Løsningen henter fakturaer fra Zirius fortløpende via en Windows klient og sender dem til skyløsningen til Axactor.

Les mer om Axactor her…

Iizy er en integrasjonsløsning som er spesialist på samarbeid mellom løsninger. Iizy henter regnskapsdata direkte fra Zirius og har integrasjoner mot bl.a. Hokas, Kredin og Finexa.

Les mer om Iizy her…

Zirius OnlineBank kan kobles mot:

Les mer om Zirius sine banktjenester her…

Zirius har egen import av dags- eller ukesoppgjør på Teller sitt eget XML format…

Elavon tilbyr ditt firma tilgang til alle internationale kort i en avtale og et samlet oppgjør. Zirius leser inn dette oppgjøret på XML format til regnskap.

Les mer om Elavon her…

BizView er en nettbasert plattform for rapportering. Zirius er integret med BizView som gir mulighet å lage avanserte webbaserte rapporter mot Zirius sin grunndata. BizView har også en standard rapporteringspakke regnskapskontorer kan bruke mot sine kunder.

Les mer om BizView her…

Se webinar om integrasjonen med BizView her…

Sticos Rapport er et nettbasert rapporteringsverktøy som viser oversiktlige regnskapsrapporter og nøkkeltall. Integrasjonen med Zirius gir deg enkel tilgang til dine kunde- og regnskapsdata i alle Sticos sine økonomiverktøy. Oppsettet gjøres én gang og fungerer sømløst med både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

Les mer om Sticos Rapport her…

Sticos Likviditet er et nettbasert likviditetsstyringsverktøy som gir deg viktig beslutningsstøtte når du skal ta valg av økonomisk betydning. Sticos sine løsninger er direkte integrert mot Zirius ERP via direkte opslag mot databas.

Les mer om Sticos Likviditet her…

XLrapporten er et enkelt rapporteringsverktøy levert av Lederkilden. Programmet henter ut regnskapstall til Excel og lager lettforståelige rapporter som kan brukes til styremøter osv. Bestill løsningen fra Rapport modulen i Zirius.

Les mer om XLrapporten her…

Cantor Controller leverer løsninger for webbaserte rapportering. Løsningen har rutine for å trekke ut grunndata fra Zirius for å generere rapporter.

Les mer om Cantor Controller her…

Zirius Logistikk App for Android og iOS hjelper deg å holde kontroll på lageret. Inneholder rutiner som ordreopprettelse, ordreplukk, bestilling, varejustering,prosjektuttak, varetelling med flere, og snakker direkte med Zirius.

Les mer her…

Se webinar om Zirius Logistikk App her…

SMS utsendelse fra Zirius forenkler kommunikasjonen mot kundene. F.eks. kan du varsle kunde når serviceoppdrag er ferdig til hent.

Logiq er spesialister på å knytte handelspartnere sammen elektronisk. Zirius har Logiq sitt standard EDI format for import av ordre og eksport av ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura. Formatet er brukt hos en rekke av våre kunder som leverer til kjeder som: Bohus, Europris, Nordek AS, Optimera, osv.
Les mer om Logiq her…

Zirius har oppslag og opprettelser av varer fra Byggtjeneste AS sitt Nobb register (Norsk Byggevaredatabase), med oppdatering av priser ut fra satt prosendringsdato.
Les mer om Norsk Byggevaredatabase her…

SuperOffice er en CRM løsning og er integrert med Zirius via løsning fra KeyForce. Få oppdatert kundestatus mellom systemene og se ordre og fakturahistorikk fra Zirius i SuperOffice.

Les mer SuperOffice integrasjonen her….

Consignor leverer fraktløsninger og skriver ut pakkelapper og overfører ordreinformasjon til transportør fra Zirius automatisk.

Les mer om Consignor Consignorher…

CSV ordreimport

Har du behov for å importere ordregrunnlag for viderefakturering kan det gjøres ved et standard importformat på CSV eller XML E2B format. Ordre importeres til ønsket ordrestatus i Zirius for videre behandling.

Mamut har et eget GBAO10 format som er benyttet av en rekke løsninger. Zirius har ordreimport på dette formatet. Ordre importeres til ønsket ordrestatus i Zirius for videre behandling.

Les mer om formatet på Mamut sine sider her…

Axia Frakt leverer løsning som mottar ordreinformasjon fra Zirius. Løsningen importerer ordreinformasjon automatisk fra Zirius, skriver ut fraktseddel og sender melding til transportør.

Les mer om Axia Frakt her…

Nelfo har satt satt standard for elektronisk handel mellom rør og elektro grossister og dere kunder. Zirius har import av vareregister med prisavtale fra grossister, og import av elektronisk faktura fra grossister på Autofakt formatet.

Les mer på Nelfo sine sider her…

GolfBox leverer løsning for adminstrasjon av medlemsregister for golf klubber. Zirius Har import av ordregrunnlag fra GolfBox for viderfakturering på EHF format, e-post, pristender eller til egen printer.

Les med om GolfBox her…

Lely er leverandør av utstyr til landbruket. Lely har egen service løsning og Zirius har import av ordregunnlag fra Lely for viderefakturering.

Les mer om Lely her…

Bygger’n er en landsdekkende byggevarekjede. Zirius har import av vareregister med prisoppdatering og kampanjer på S4-formatet fra Snorre Data.

Byggtorget er en landsdekkende byggevarekjede. Zirius har import av vareregister med priser på Byggtorget’s eget format.

Panduro er en landsdekkende kjede som leverer hobbyartikler. Zirius har import av vareregister med priser på Panduro sitt eget filformat.

Ark er en landsdekkende bokhandelkjede, og Zirius har effektiv løsning for grossister som handler med Ark kjede. Zirius mottar elektroniske ordre og sender ut følgeseddel og faktura på Ark sitt eget format.

Les mer om Ark kjeden her…

Zirius har en egen løsning for å importere faktura på EHF 3.0 format for viderefakturering fra Zirius. Zirius styrer om faktura skal sendes videre på EHF format e-post eller til printsenter ut fra oppsett på kunde. Dvs. at alle faktura kan sendes automatisk ut, uten manuell behandling.

APX-Systemer utvikler og leverer løsninger til produksjonsbedrifter. Zirius har levert løsning hvor APX-Systemer leser ordrestatus med produskjonsegenskaper fra Zirius, og oppdaterer status tilbake når ordre er ferdig produsert,

Les mer om APX-Systemer her…

Locus Solutions leverer løsningen Transfleet TMS som håndterer avansert transport styring. Transfleet leser ordrestatus direkte Overføringfra Zirius og sender melding tilbake når ordre er ferdig behandlet.

Les mer om Transfleet TMS her…

Kardex Remstar sleverer løsninger for automatisk materiellplukk, som f.eks. patemoster som er en vertikall skuffe karusell. Zirius eksporterer vareregister og ordreinformasjon på varer som skal plukkes, og får bekreftelse i retur når ordre er plukket.

Les mer om Kardex Remstar her…

Zirius har utskrift av etiketter mot etikettprintere beregnet for større volum via Windows driver eller direkteutlegg. Eksempel på etikettprintere vi har jobbet med er DataMax Nova 6 eller printere som benytter LexOnline.

DNB tilbyr factoring og Zirius kan lese ut factoringjournal på DNB sitt XML 3.0 factoring format.

Les mer DNB Factoring her…

Svea Finas kan tilby factoring avtale og Zirius har utlegg factoringjournalfil på DNB XML 3.0 factoring format.

Les mer Svea Finansher…

SG Finans tilbyr factoring, og Zirius har eksport på eget format til SG Finans.

Les mer SG Finans her…

Nordea Finans tilbyr factoringing avtale og benytter K-Finans factoring formatet for eksport i Zirius.

Les mer Nordea Finans her..

Ikas Kredittsystemer

IKAS Kredittsystem nå Axactor har hentet factoringformatet på formatet som heter Høkas Kredittadministrasjon i Zirius.

Les mer om Axactor her… mer

VVS Finans

Leser ut fakturajournal og kundeopplysninger på VVS Finans sitt eget factoringformat.
Les mer

Zirius Kasse er Zirius AS sin egne kasseløsning som er en egen applikasjon tilpasset touch screen og standard butikkdatautstyr. Med hele Zirius som Backoffice blir Zirius Kasse en kraftpakke som gir full kontroll. Zirius Kasse støtter nye kasseforskrifter.

Les mer om Zirius Kasse her…

Lindbak Retail som nå er kjøpt opp og heter EG Retail har import til Zirius via Info ADB formatet.


Les mer EG Retail her…

PCKasse leverer kasseløsning og kan lese ut kassejournal på Zirius Fakturajournal format. Bruk Cordell importformat for å håndtere brutto summer som PCKasse legges ut.

Les mer om PCKasse her…

Z-POS er en enkel og brukervennlig løsning som passer for alle bransjer, med spesiell sterk funksjonalitet til restaurant og take away. Z-POS eksporterer kassejournal til Zirius sitt fakturajournalformat.

Les mer om Z-POS her…

KRD leverer kasseløsning, og Zirius har kunder som har importert kassejournal fra løsningen på Visma Business formatet.

Les mer KDR her…

Response Retail leverer kasseløsningen Mandarin Kasse som er spesielt tilpasset resturant og barer. Zirius har import av kassejournal via Mamut importformat.

Les mer om Mandarin her…

H. Ødegaard & Co leverer butikkdata og hardware til butikker. Zirius har eget import format for import av dagsoppgjør fra deres løsninger.

Les mer om H.Ødegaard her…

TouchSoft leverer kasseløsning og Zirius har kunder som har importert kassejournal fra løsningen via Visma Business formatet.

Les mer om TouchSoft her…

OnlinePos leverer løsninger for restaurant / kaffebar, nattklubb / bar, fastivaler / events, kantiner / catering og detalj / gjenbruksbutikker. Zirius har import av kassejournal fra OnlinePos.

Les mer om OnlinePos her…

Cbit leverer kasseløsning og booking løsning mot vellvære bedrifter som frisører, terapauter og helse / spa. Zirius har innlesning av kassejournal fra løsningen.

Les mer om Cbit her…

Godt Sagt lever tjenester for å profilere ditt firma på nett, og nettbutikk for B2C og B2B handel som Zirius er integrert med. Godt Sagt har satt sammen en standard pakke mot Zirius som er enkel og billig og komme i gang med, og tar også på seg oppdrag å tilpasse skreddersydde løsninger. Grunndata som kunde og produktinformasjon med lagerstatus hentes direkt fra Zirius, og godkjente ordre oppdateres automatisk til Zirius etter godkjenning.

Les mer om Godt Sagt her…

JGroup leverer en enkel og billig B2B og B2C nettbutikk som kommuniserer direkte med Zirius. All grunndata vedlikeholdes en gang og oppdateres live i nettbutikken. Løsningen håndterer egne prisavtaler for B2B kunde, med oppslag mot ordrestatus og fakturahistorikk og har en egen pålogging for selgere som ønsker å registrere ordre ute i felten og se på kundehistorikk.

WooCommerce er en av de mest populære publiseringsverktøyene som benyttes mot netthandel, og Zirius har Webservice opp mot dette grensesnittet. Varedata leses ut fra Zirius og godkjente ordre fra nettbutikk inn på satt ordremappe. Ordrestatus oppdateres tilbake til nettbutikk som kan trekke penger fra konto når varer går fysisk ut fra lager.

Magento er tilsvarende publiseringsverktøy for nettbutikker som WooComerce. Zirius har også kunder sombruker denne løsninge.

Zirius har egen timeregistrering i skyen via Zirius Portal, og kan enten brukes for å samle lønnsgrunnlag til Zirius Lønn (sammen med timegrunnlag fra andre systemer), eller brukes til kostnadskontroll og fakturagrunnlag mot prosjekt i Zirius.

Les mer Zirius Time i Zirius Portal her…

Zirius Time App for Android er egen løsning for å registrere timegrunnlag for viderefakturering mot ordre, prosjekt eller service. Sammen med Zirius Logistikk App for Android og iOS kan det samles time- og materiellgrunnlag for viderefakturering.

Les mer om Zirius Time App her…

Se webinar om integrasjonen her…

SpeedyCraft leverer mobilt ordresystem for registrering av timer, kostnader, materiell og dokumentasjon mot prosjekt eller ordre. Arbeidsordre sendes ut fra ordre- eller prosjektmodulen. Time, materiellgrunnlag og dokumentasjon leses tilbake til Zirius etter godkjenning.

Les mer om SpeedyCraft her…

Se webinar om integrasjonen her…

SmartDok leverer løsning for entreprenørbransjen og hjelper deg å holde oversikt over timer, HMS / KS, maskiner og varer og transport. Zirius har en tett integrasjon mot SmartDok, og Zirius står som adminidtrator av grunndata. Godkjente timer på mann og maskin leses tilbake til prosjekt i Zirius.

Les mer om SmartDok her…

Goliath Systems leverer timefangstsystem som er integrert mot Zirius, Goliath leser grunndata direkte fra Zirius og leser tilbake godkjente timer via egen import. Se video her:

Les mer om Goliath Systemer her…

Handyman leverer løsning for registrering av time og materiellforbruk, og dokumentasjon av utført arbeid mot prosjekt eller ordre i Zirius. Send jobben ut fra Zirius eller opprett den ute, og importer grunnlag til Zirius etter godkjenning for viderefakturering

Les mer om Handyman her…

MinTimeliste har byttet navn til Visma Tid og leverer skybasert timeregistrering. Zirius har WebService integrasjon direkte mot løsningen.

Les mer om MinTimeliste her...

Kvalitetskontroll leverer kvalitetssystem mot byggebransjen, og det er levert løsninger til kunder som importerer godkjente timer til Zirius via Excel Timeimport.

Les mer om Kvalitetskontroll her…

Proplan Time henter data som prosjekt, avsnitt, aktiviteter og ansatte direkte fra databasen til Zirius og importerer timer tilbake til Zirius etter godkjenning. Godkjente timer importeres på eget tilpasset format mellom systemene.

Les mer om Proplan Time her…

Holte Time er egen timefangtsløsning som Zirius har import fra. Zirius har benytter Holte sitt standard timeformat.

Les mer om Holte Time her…

WinTid leverer løsning for Workflow Management. Zirius har import av timegrunnlag fra WinTid. Les mer om WinTid her…

Tempus leverer løsning for holde bedre oversikt over tid, prosesser, oppgaver og personal mot prosjekter. Zirius har import av timer og materialuttak mot fra Tempus. Les mer om Tempus her…

Proresult leverer system for timeregistrering, prosjektplanlegging og HMS / KS, og er integrert mot Zirius. Godkjente timer fra Proresult importeres til Zirius for godjenning til regnskap, prosjekt og lønn. Les mer om Proresult her…

Planday har løsning for skiftplanlegger løsningen PlanDay, og er integrert med Zirius. Sett opp vaktlister og importer timer til Zirius etter at timer er godkjent i Planday. Les mer om PlanDay her…

Zirius har import av timer fra iBooking systemet Stas Timeimport. Import settes opp under Fil og Import i Zirius. her…

Zirius har import av timer fra excel, som gjør det enkelt f.eks. å overføre timegrunnlag fra et selskap til et annet.

Zirius Logistikk App for Android og iOS er en egen bransjeløsning utviklet av Zirius AS for treindustien. Skyt pakkelapp for inn / ut justuering av lager, produksjon, ordreplukk, telling, innkjøp, bl.a.
Les mer

WoodTech leverer løsning mot teindustrien, og Zirius har import av pakke- og seriedata fra høvlerianlegg løsningen Tredata (TD-net / Web)
Les mer

RemaSawco leverer løsning mot treindustrien, og Zirius har import av pakkedata fra skurlast løsningen RemaControl.
Les mer

Senior pakkevare

Senior Pakkevare legger ut pakkedata for import til Zirius. Pakker opprettes i eget pakkeregister som brukes i lagerkontroll og ordreregistrering.
Les mer

KGH

KGH er spesialist på toll og handel håndtering. Zirius legger ut informasjon til KGH som genererer tolldeklarasjon.
Les mer