Oppdatering 05.04.2024 Zirius versjon 4.0

                

Denne oppdateringen gjelder kun Zirius versjon 4.0, og inneholder ikke databaseoppdatering.

Punkter som slippes på Zirius versjon 4.0: 

  • eFaktura: Det er gjort forbedringer på rutine for å se om eFaktura ble sendt på korrekt måte, eller om det oppstod noe problem.
  • Tilbuds modulen : Det gjort endringer slik at notat på tilbud blir lagt som internt notat og ikke som et eksternt notat ved aksept av tilbud.
  • Bankavstemming Online: Det er gjort forbedringer i skjermbildet for bankavstemming. Øvre del tilpasser seg nå lavere skjermoppløsning, og det er lagt inn mulighet å justere kolonnebredde mellom kolonnene for regnskap og bank.
  • Innkjøp: Det er gjort endring slik at innkjøpsnummer legges til i filnavn ved lagring til pdf og visning til skjerm.
  • Stukturvare: Det er gjort endring slik at struktur mappe fanen åpnes dersom Bruk salgspris på strukturvare ikke er krysset av.
  • Dokumentflyt: Det er lagt inn ny valideringsregel om det er avvik mellom betalingsbetingelse som er satt på leverandør mot forfallsdager på faktura.
  • Svea: Det er gjort endringer slik at det ikke sendes “ikke forfalte poster” når reskontro har både forfalte og ikke forfalte poster, og forbedring av utlegg av KID på faktura til Svea.
  • Vinmonopol EDI: Det er gjort forbedring på behandling av kreditnota mot vinmonopolet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):