Produkter

Zirius leverer økonomiløsninger av høy kvalitet til både små og store bedrifter. Velg vår standard produktpakke med regnskap og faktura (ordre, lager, faktura, innkjøp), og bygg på med produktene du trenger. Systemet er meget fleksibelt, og tilpasses enkelt til din bedrift.

Regnskapsprogram

Regnskapsprogram

Brukervennlig regnskapsprogram for små bedrifter og store firma, med automatiserte rutiner og funksjonaliteten din bedrift ønsker.

Fakturaprogram

Fakturaprogram

Brukervennlig fakturaprogram å vokse med. Ordreflyt tilpasses bedriftens rutiner – uansett størrelse og behov. Alle prosesser gjøres elektronisk.

Lønnssystem

Lønnssystem

Skybasert lønnssystem for små og store bedrifter som ønsker en brukervennlig og kostnadseffektiv løsning for lønnshåndtering.

Prosjektstyring

Prosjektstyringssystem som gir prosjektleder og ansatte kontroll på alle faser av prosjektet – fra budsjett og tilbud til ferdigstilling.

Timeregistrering

Timeregistrering med app eller i sky. Timene importeres til regnskap eller lønnssystemet. Timefangst med Zirius Timer er enkelt og tidsbesparende.

Anleggsregister

Bruk Anleggsregister i Zirius for å holde oversikt over anleggsmidler og utstyr. Lei ut anleggsmidler og ha full regnskapssporing på all aktivitet.

Lagerstyrings- og logistikksystem

Komplett lagerstyrings- og logistikksystem for bedrifter innen varehandel, som gir total oversikt over hele vareflyten fra innkjøp til salg og regnskap.

Kassesystem

Enkelt og komplett kassesystem. Zirius Kasse har funksjonalitet innen faktura, prosjekt og regnskap. Standard POS-utstyr gir en effektiv salgsprosess.

Service med individ

Få kontroll på serviceoppdrag og sikre en god leveranse med vårt produkt Service med individ. Registrer materiell og timer på oppdraget, og sørg for god oversikt med full regnskapssporing.