Produkter

Zirius leverer produkter av høy kvalitet til både små og store bedrifter. Velg vår standard produktpakke med regnskap og faktura (ordre, lager, faktura, innkjøp), og bygg på med produktene du trenger. Systemet er meget fleksibelt, og tilpasses enkelt til din bedrift.

Payroll Timesheet Cashbox Sawn Sawn Payroll Sawn
kr kr kr

Regnskapsprogram

Fleksibelt regnskapsprogram både for firma med enkle regnskap, og større firma med avanserte behov for regnskapsføring. Papirløst og oversiktlig regnskap.

EHF

Fakturaprogram

Brukervennlig fakturaprogram å vokse med. Ordreflyt tilpasses bedriftens rutiner – uansett størrelse og behov. Alle prosesser gjøres elektronisk.

Lønnssystem

Lønnssystem

Skybasert lønnssystem for små og store bedrifter som ønsker en brukervennlig og kostnadseffektiv løsning for lønnshåndtering.

Prosjektstyring

Prosjektstyringssystem som gir prosjektleder og ansatte kontroll på alle faser av prosjektet – fra budsjett og tilbud til ferdigstilling.

Timeregistrering

Timeregistrering med app eller i sky. Timene importeres til regnskap eller lønnssystemet. Timefangst med Zirius Timer er enkelt og tidsbesparende.

Anleggsregister

Bruk Anleggsregister i Zirius for å holde oversikt over anleggsmidler og utstyr. Lei ut anleggsmidler og ha full regnskapssporing på all aktivitet.

Lagerstyring og logistikk

Lagerstyring og logistikk med full varelagerstyring hvor du kan flytte mellom lagre og/eller lokasjoner. Du styrer på varenummer om varen skal være lagerstyrt eller ikke.

Kassesystem

Enkelt og komplett kassesystem. Zirius Kasse har funksjonalitet innen faktura, prosjekt og regnskap. Standard POS-utstyr gir en effektiv salgsprosess.

Service med individ

Få kontroll på serviceoppdrag og sikre en god leveranse med vårt produkt Service med individ. Registrer materiell og timer på oppdraget, og sørg for god oversikt med full regnskapssporing.