Rapportering og budsjettering

Oversiktlige rapporter og budsjetter, som styringsverktøy for strategiske økonomiske beslutninger. Presentert i lettforståelige oppsett som gir din bedrift et sammensatt bilde over økonomisk status og videre planer.

Styringsverktøy for
god økonomisk innsikt, planlegging og strategiske beslutninger

Styringsverktøy for
god økonomisk innsikt, planlegging og strategiske beslutninger

XLrapporten

Hva er periodisk
Krav om bruk av EDI
 • Hva er rapportering?

  God rapportering innebærer å gi beslutningstagere riktig informasjon til riktig tid. Det er viktig at det er fokus på de riktige tingene -ikke for lite, men heller ikke for mye informasjon. Med XLrapporten får bedriften dette, et helhetlig bilde med god innsikt over økonomisk status, presentert enkelt og oversiktlig.

  Hva er periodisk
 • Hvorfor rapportere?

  Med god rapportering som XLrapporten gir kan beslutningstagere ta gode økonomiske grep der det trengs tidsnok. Dette vil over tid gi bedre lønnsomhet og likviditet, og i noen tilfeller kan det være avgjørende for at bedriften overlever.

  Krav om bruk av EDI

Oversiktlig økonomisk rapportering

 • Innsiktsfull rapport med kommentarer og analyse
  for god økonomistyring
 • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
 • God integrasjon med andre regnskapssystemer
 • Automatisert dataflyt med budsjettverktøyet
  ‘Likviditetsbudsjett 12 mnd.
 • Oversiktlig og enkel i bruk – lav brukerterskel –
  kom i gang på 10 minutter
 • Kommunikasjon med mange ulike ERP-systemer (klikk “Last ned XLrapporten” knappen under for mer info)

“Styret og ledergruppen i en bedrift spiller ulike roller. De har imidlertid det til felles at de er etablert for å styre og utvikle bedriften på best mulig måte. For å kunne gjøre dette, er de avhengig av riktig og god informasjon for å kunne dra nytte av sin erfaring, kompetanse og nettverk – slik at de kan ta gode beslutninger.”

Ta i bruk XLrapporten nå og gi din bedrift bedre økonomisk innsikt og beslutningsgrunnlag

Pris: 354,- pr/mnd + evt 211,- pr/ekstrabruker/mnd (faktureres årlig)

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her