Bygg og anlegg

Zirius Prosjekt er tilpasset bedrifter som jobber med nybygg eller renovasjon. Opprett kostnads- og salgsbudsjett mot aktiviteter og følg kostnadsutviklingen løpende. Gode løsninger gjør det enkelt å følge opp underentreprenører, tillegg og eventuelle underprosjekter.

Muligheter med Zirius for bygg og anlegg

Økonomisk kontroll
Prosjektvurdering
Modul å vokse med
Integrasjoner
 • Økonomisk kontroll

  Hovedfokus til Zirius Prosjekt er å gi prosjektleder løpende status på kostnader og inntekter relatert til prosjektet. Godkjent budsjett på arbeidsaktiviteter brukes for å måle kostnader etter utviklingen i prosjektet. Materiell-, timeforbruk, leie av maskiner og inngående bilag godkjennes løpende og gir oppdatert status. Det kan opprettes egne aktiviteter for å følge opp underentreprenører og eventuelle endringsmeldinger i prosjektet.

  Økonomisk kontroll
 • Prosjektvurdering

  Prosjektmodulen har gode rapporter med blant annet drilldown mulighet ned til bilag på kostnader og inntekter, og med mulighet for å legge inn produsert prosent for vurdering av etterslep. Treffes det på noe uforutsett i prosjektet kan budsjett justeres, men med lagret info om opprinnelig godkjent budsjett.

  Prosjektvurdering
 • Modul å vokse med

  Zirius Prosjekt utnytter alle de gode løsningene i programmet. Bedriften kan holde kontroll på eget lager via vår omfattende logistikkløsning. Opprett innkjøp direkte fra prosjekt med leveranse direkte til byggeplass eller eget lager. Opprett tilleggsordre og abonnementfaktura for elektronisk utsendelse av løpende faktura via EHF, e-post eller til printsenter via OnlinePrint.

  Modul å vokse med
 • Integrasjoner

  Zirius har egne løsninger for datafangst, i tillegg til mange meget gode integrasjoner med løsninger som forenkler datafangsten av for eksempel materiell og timeforbruk.

  Integrasjoner

Prosjektstyring for byggentreprenører

Zirius Prosjekt er et fleksibelt prosjektstyringsverktøy utviklet i samarbeid med entreprenører, som gjør at prosjektleder og ansatte til enhver tid har kontroll på prosjektene.

Økonomisk prosjektinformasjon samles på tvers av avdelinger i én helhetlig løsning. Zirius har gode toveisintegrasjoner mot flere timesystemer, som SmartDok, SpeedyCraft, ProResult med flere, som gjør at du kun trenger å vedlikeholde data på ett sted. Med Zirius Prosjekt får bedriften et komplett økonomisystem som dekker bransjespesifikke behov i alle prosjektfaser – fra tilbud til avslutning.

 • Legg inn kostnads- og salgsbudsjett på prosjektene fordelt på arbeidsaktiviteter
 • Samle inn kostnader i form av timer (mann / maskin), materiell eller inngående bilag
 • Fakturer ut fra avtalt fastpris eller løpende ut fra forbruk
 • Se i ettertid hvordan det gikk på hver aktivitet i prosjektet
 • Bruk rutiner som underprosjekt, tilleggsordre (endringsmelding), vurdering av etterslep, viderefakturering med bilag, innestående på egen konto og mange flere nyttige funksjoner for oversiktlig og effektiv prosjektstyring

Produkter i bransjeløsningen

Prosjektstyringssystem

Prosjektstyringssystem som gir prosjektleder og ansatte kontroll på alle faser av prosjektet – fra budsjett og tilbud til ferdigstilling.
Les mer

Lagerstyrings- og logistikksystem

Komplett lagerstyrings- og logistikksystem for bedrifter innen varehandel, som gir total oversikt over hele vareflyten fra innkjøp til salg og regnskap.
Les mer

Timeregistrering

Timeregistrering med app eller i sky. Timene importeres til regnskap eller lønnssystemet. Timefangst med Zirius Timer er enkelt og tidsbesparende.
Les mer

Payroll System

Lønnssystem

Skybasert lønnssystem for bedrifter med enkel lønnskjøring. Systemet har enkelt oppsett og er lettvint i bruk. Løsningen er integrert med Altinn.
Les mer

Referansekunder

Suksesshistorier

 • Prosjektmodulen lar oss enkelt utarbeide tilbud og budsjetter, samt ha detaljert oversikt over inntekter og kostnader på alle prosjekter og aktiviteter.

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her