Service med individ

Servicebedrifter får full oversikt fra mottak av sak til utfakturering med Service med Individ. Alle kostnader og inntekter oppdateres mot servicejobben, dermed ser du hva du virkelig sitter igjen med etter utført jobb.

Muligheter med Service med Individ

økonomisystem for Service med individ
timeregistrerings app
Full regnskapssporing
Individregister for unik oppfølging
 • Full kontroll på serviceoppdrag

  Opprett serviceoppdrag på en hurtig og enkel måte. Ved salg av serienummerstyrt vare, vil historikk hentes opp ved registrering eller søk. Ved innlevering legges det inn feilbeskrivelse, estimat på pris, kontaktinformasjon og varer som er forventet å medgå på service. Disse plukkes fra eget lager eller bestilles. Når serviceoppdrag er ferdig sendes SMS til kunde for henting.

  Se YouTube Webinar om Zirius Service.

  økonomisystem for Service med individ
 • Registrering av materiell og timeforbruk

  Under arbeid med service kan det registreres materiellforbruk, timer og knyttes inngående faktura fra leverandør mot jobb. Dette gjør at man enkelt får oversikt om man får med alle kostnader som gikk med på jobben.

  timeregistrerings app
 • Full regnskapssporing

  Det er full regnskapssporing på hver enkelt servicejobb via prosjekt i regnskap. Alle kostnader og inntekter oppdateres mot servicejobben, hvilket viser hva man virkelig sitter igjen med etter utført jobb.

  Full regnskapssporing
 • Individregister for unik oppfølging

  Eget register for unik sporing av et individ. Brukes som kobling mot serienummer, men kan også brukes for å holde oversikt over kundeinstallasjoner. Det kan for eksempel bygges opp individstruktur over alarmanlegg eller annen installasjon ute hos kunder.

  Individregister for unik oppfølging

Zirius Service med Individ

Zirius Serice med Individ gir full kontroll på serviceoppdrag fra innlevering til ferdig utført jobb.

Opprette serviceoppdrag:

 • Eget bilde for opprettelse av serviceoppdrag på en enkel måte
 • Søk på serienummer eller individ fra historikk, opprette ny eller fortsett uten
 • Legg inn kontaktdetaljer, feilbeskrivelse, prisestimat og eventuell ansatt
 • Legg inn forventet vareforbruk og opprett bestilling hvis ikke varer er på lager
 • Etikett kan skrives ut for å merke innlevert produkt med strekkode
 • Ny service kan opprettes fra Zirius Kasse

Under arbeid:

 • Mapper viser om servicejobb er ubehandlet, under arbeid, klargjort eller i historikk
 • Under arbeid registreres medgåtte varer, mottatt varer fra innkjøp og timeforbruk
 • Inngående bilag kan kjøres gjennom attestasjon før de blir kostnadsført mot servicejobb
 • Påløpte kostnader oppdateres hurtigløpende til regnskap
 • Ved avslutning av servicejobb kan det sendes SMS-varsel til kunde
 • Det kan genereres delfaktura på jobb (f.eks. ved varebestilling), tilleggsfaktura eller sluttfaktura
 • Betaling kan sendes til fakturering eller hentes inn i Zirius Kasse

Andre rutiner:

 • Skann ut materiellforbruk via Zirius Logistikk app og timer via Zirius Time app
 • Bruk individregister for å holde kontroll på kundeinstallasjoner som for eksempel alarmanlegg
 • Legg til dokumenter i eget bilagsarkiv på servicejobb
komplett system for Service med individ

Kontakt oss

  Vi vil gjerne
  høre fra deg!


  Kontakt oss på:
  salg@zirius.no
  +47 400 07 707

  Skreddersydd løsning for din bedrift? Les mer her