Prosjekt

                
Zirius Prosjekt

Zirius Prosjekt er en modul som lar bedriften holde økonomisk kontroll på prosjekter. Zirius Prosjekt kan brukes av alle bedrifter, fra de med enkel prosjektstyring til de med mer avanserte behov. Opprett prosjekt, legg inn eventuelt budsjett, registrer kostnader i form av materiellforbruk, timer eller inngående bilag og fakturer ut fra hva som er medgått.

Muligheter i Zirius Prosjekt:

  • Fastpris – eller løpende Prosjekt: Prosjekt kan opprettes som fastpris- eller løpende prosjekt med kostpris eller salgspris. Ved fastprisprosjekt legges det inn en kontraktsum og så genereres delfaktura. Ved løpende prosjekt er det egenskap på hver time, materiell og inngående faktura om de er viderefakturert eller ikke. Dette gjør det enkelt å holde kontroll på om alt er viderefakturert. Det kan opprettes et hovedprosjekt som fastprisprosjekt, og underprosjekt som løpende, hvis deler av en kontrakt er løpende eller skal faktureres en annen kunde. Eksempel kan være ved oppussing av et borettslag, hvor det er fastpriskontrakt på fellesområdet og løpende per leilighet, hvor beboere kan bestemme materiellvalg, o.l
  • Oppdatert regnskap: I Prosjekt kan materiell og timer oppdateres direkte til regnskap, registrert per dag, uke eller måned etter egen ønske. Kostnader fra inngående faktura vises også på prosjektet.
  • Dokumentflyt: Dokumentflyt forenkler håndteringen av bilag. Inngående faktura hentes inn til Dokumenflyt i Zirius. Fakturaene leses inn ved hjelp av OCR- tolk, eller direkte ved EHF. Kontering av bilagene kan enkelt splittes til prosjekter, eller avsnitt og aktivitet innen et prosjekt. Bilag kan sendes ut for attestasjonsflyt for godkjenning, før oppdatering på prosjektet. Prosjektleder kan enkelt hente opp visning av inngående faktura og tilhørende dokumenter per prosjekt. Les mer om mulighetene i Dokumentflyt her
  • Prosjektstruktur: Del prosjektet i prosjektstruktur, nivå som Avsnitt og Aktiviteter og legg inn forventet kostnadsramme på hvert nivå. Se underveis i prosjektet hvor mye som er påløpt mot forventet, og oppdater utført prosent for å se etterslepet. Det kan legges inn egenskaper på Avsnitt og Aktivitet, som gjør det enklere å registrere materiell, timer og inngående faktura. Les mer om Prosjektstruktur her
  • Timer: Timer bør registreres i Zirius og godkjennes før de overføres til eventuelt lønnssystem. Ved godkjenning av timer oppdateres regnskap med påløpt time direkte og gir prosjektleder rask oversikt over kostnadene, behøver ikke å vente til lønnskjøring er oppdatert regnskap. Timer kan registreres direkte i Zirius Prosjekt, ved timeregistrering på Zirius Portal, eller via 3 Part’s løsninger med integrasjon
  • Elektronisk fakturering: Er kunde registrert som EHF mottaker sendes faktura ved EHF til kunde. Eller send faktura elektronisk til OnlinePrint, et printsenter som skriver ut og sender faktura for deg. Eventuelle vedlegg (time-, materielliste og inngående faktura) følger med på faktura. EHF faktura kan også benyttes for å sende faktura mellom egne selskaper. Det finnes selvfølgelig også vanlig PDF faktura som kan sendes per e-post dersom det ikke tas i bruk EHF. Les mer om EHF og OnlinePrint
  • Innkjøp: Nå prosjektet er definert som Tilbud, kan det legges til estimerte varer/materiell som forventes bli brukt i prosjektet. Ved godkjenning av Tilbud kan forventet bruk av varer sendes til bestilling. Det kan også opprettes manuelle innkjøp fra prosjekt. Gir mulighet for full oversikt, om varer som er bestilt i prosjektet er levert, og om inngående faktura er mottatt og godkjent. Ved mottak av varer kan det settes opp at varene skal registreres som forbruk på prosjekt direkte (levert til prosjekt), eller at varer går inn til eget lager for senere uttak. Innkjøp er fullt integrert med Prosjekt i Zirius. Innkjøpsbehovene fra prosjekt overføres til Innkjøp for videre behandling. Les mer om Innkjøpsmodulen her
  • Prosjektrapporter: Få oversikt på tvers av prosjektene ved å markere dem fra oversikten og velge Prosjektoversikt. Eller velg under Rapporter inne på prosjektet, Prosjektrapport eller Prosjektresultat. Prosjektrapporten viser forventet og påløpt kostnad på hvert nivå i prosjektet. Det er oppslag for å se materiell, timer og inngående faktura på hvert nivå. Les mer om Prosjektrapporter her
  • Anleggsregister: Eget register med oversikt over maskiner og annet inventar. Rutiner for Utleie – til prosjekt eller ekstern kunde, og rutine for Avskrivning. Det kan kjøres periodevis belastning på prosjektene på utstyr som er lånt, i tillegg til sluttfaktura ved innlevering. Les mer om Anleggsmidler her.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):