Timer

                

Timer/ lister

I Time kan det registreres timer som skal knyttes mot ordre eller kun mot dimensjoner. Det er rutiner for utskrift av timelister og overføring til lønnssystem. Skal det føres timer mot ordre, må det legges inn en Timevare under Klient Innstillinger -Timer.

Timer kan samles inn fra følgende rutiner:

  • Fra ordre: Time ikon i ordrebildet eller ved høyreklikk på ordre.
  • I Prosjekt: Inne på et prosjekt eller i Prosjektoversikt.
  • Timer: Zirius timeregistrering på Zirius Portal, eller fra håndholdt enhet som feks mobil mot prosjekt.
  • 3 Part’s løsninger: Se integrasjoner

Timer / Lister viser oversikt for:

Timeregistrering:

Det er mulig å registrere timer direkte på en ordre, eller direkte under Timeregistrering. Timeregistrering passer best hvis det skal registreres timer hurtigløpene ut fra timelister, hvis det er timer uten tilknytning til ordre. Registreringsbildet fungerer på samme måte som ved registrering av timer direkte på en ordre, bortsett fra at her er feltet Ordrenr åpent.

Dimensjoner må velges før timen blir ferdig registrert, og det er mulighet å gjøre korreksjoner ved å markere linje og fra høyreklikk velge Endre.

Etter Godkjenning av timer er det begrenset hva som kan korrigeres (kun fakturerte timer, salgspris og rabatt).

Vis kun ikke godkjente linjer og Vis kun timer knyttet til ordre, er valg som kan krysses av eller på, for å forbedre oversikten over registrerte time linjer.

Timer ikke godkjent:

Oversikt over alle registrerte timer som ikke er godkjent. Kan brukes til å finne nye timer som er kommet inn fra Handyman og som må godkjennes.

Det er ikke mulig å redigere timer i visningen.

Timelister:

Oversikt over alle godkjente timer som ikke er godkjente og overført til Lønn. I denne fanen ligger det rutine for å eksportere timegrunnlag fra Zirius til H&L. Etter overføringen er ferdig må poster godkjennes ved Overfør til historikk slik at de ikke blir overført på nytt.

Skal timegrunnlag overføres til H&L må Ekstern lønnsart registreres og velge Overføre lønnsart til lønnsprogram på lønnsarter som skal overføres.

Timehistorikk:

I timehistorikk kan det kjøres ut utvalg på alle timer som er godkjente i Timeliste. Det er mulig å legge til visning av felter for utvalg ved .

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):