Ordretyper

                

Oversikten finnes under Ordre-Grunndata oppsett -Ordretype. Her kan du selv styre hvilke ordretyper som skal være synlige i Ordre/klargjøring. Styringen her gjelder for klienten/Firma, altså for alle brukere.

For oversikt velg ikon for visning i tabell

Synlig: Beslutter om den vises eller ikke

Neste: Beslutter hvilken status ordretypen skal overføres som neste ved flyt i Ordre/Klargjøring.

System: Skal ikke endres

Kasse: Beslutter om ordretypen skal vises i Zirius kasse.

De forskjellige ordretypene beskrives under.

Oppsett på Ordretype styrer hvordan flyten under Ordre/Klargjøring skal fungere. Ordretype er viktig for å få en oversiktlig og korrekt ordreflyt i bedriften, og det er veldig forskjellig hvilke behov for ordreflyt hver enkelt bedrift har. Oppsettet for Ordretype er derfor laget fleksibelt.

Under Ordretype er det mulig å sette opp:

 • Hvilke ordretyper som skal vises.
 • Hvilke trinn en ordre automatisk skal gå til som neste trinn.
 • Legge inn egendefinerte ordretyper.
 • Styre hvilke standard utskrifter som skal komme automatisk når en ordre kommer til, eller forlater en ordretype.

Det eksisterer 11 System-ordretyper som har hver sine unike egenskaper. Opprettes det egne ordretyper i nummerserien etter en system-ordretype, vil den opprettede ordretypen arve egenskapene til system-ordretype. System-ordretyper må ikke slettes.

100 – Tilbud: Tilbudsordre er en egen ordretype for tilbud.

150 – Epocket: Ordretypen blir synlig automatisk hvis det er krysset av at Handyman brukes i Firma. Handyman er en løsning for ordreregistrering (vare- og timeforbruk) på håndholdt enhet (PDA). Nye ordre som kommer inn eller ligger ute på PDA vil ligge i denne statusen.

160 – Abonnement: Ordretypen blir synlig automatisk hvis det krysses av for at Abonnement brukes under Klient innstillinger. Fra Abonnement dannes ordre fra Nytt grunnlag. Etter at ordrene er generert kan de korrigeres og meldes videre til andre ordretyper.

200 – Ordrekladd: Denne ordretypen kan ikke skjules. Når man oppretter en ny ordre blir den automatisk en ordrekladd. Eksempel for ordre som ligger under ordrekladd, er ordre som det jobbes med eller som det ventes avklaring på. Så snart de er ferdige bør de meldes videre til neste trinn.

300 – Godkjent ordre: Ordre som er ferdig registrert av selger og ligger på vent for å bli ført videre. Det er ikke automatikk for reservasjon av lagerbeholdning mot ordre under Godkjente ordre, det gjøres aktivt. Eksempel: Enkelte bedrifter har opprettet egne sesong- ordretyper (f.eks. 301 – Høst) hvor alle ordre til denne perioden legges. Varer tilhørende denne sesongen skal ikke reserveres mot ordre før et gitt tidspunkt.

400 – Til plukking: På denne ordretypen er varen reservert, hvis varen er tilgjengelig på lager eller ligger i innkjøp. Forutsetningen er at det er krysset av for Auto reservere mot varer på lager og Auto reservere varer under innkjøp. Er ikke Auto reservere mot varer på lager krysset av, må varer reserveres manuelt. Leveringsgrad viser ved fargekoder hvor mange varer som er reservert på ordre. Neste trinn blir å melde ordre til Under arbeid. Det bør settes opp på ordretypen at plukkliste skal kjøres ut automatisk når ordre forlater Til plukking. Dersom det ikke er krysset av for del-levering på ordren, vil ordre hvor ingen varer kan leveres, eller hvor noen varer ikke kan leveres, ikke kunne meldes videre.

500 – Under arbeid: I Under arbeid kan det korrigeres hvor mange varer som kan leveres og ikke. Dobbelklikkes det på en ordre i denne ordretypen kommer det opp et eget bilde for å redigere hvor mange varer som kan leveres eller ikke. I dette bildet kommer det også opp en oversikt over hvilke serienummer som er plukket fra lager, med mulighet for overstyring direkte. Når antall levert og rest er korrigert, kan ordre meldes til neste trinn. Når ordre forlater Under arbeid vil leverte varer gå til neste trinn mens ikke levere varer vil gå til Til plukking og bli merket som restordre. En restordre får samme ordrenummer som opprinnelig ordre. Det er ikke mulig å korrigere ordre som ligger på status Under arbeid. Det er sperret for dette på grunn av reservasjon mot vareregister og fordi det er kjørt ut en plukkliste. Skal en ordre som ligger Under arbeid korrigeres må den meldes tilbake til Til plukking. Da blir det kjørt ut en ny plukkliste når den meldes til Under arbeid igjen.

600 – Klargjort ordre: Dette er trinnet før ordre overføres til Fakturagrunnlag. Her kan det f.eks. legges på porto/frakt før den meldes videre. Porto/frakt må per i dag legges inn som vanlige varelinjer på ordre.

700 – Fakturagrunnlag: Trinnet før faktura utskrift. I denne ordretypen er det mulig å endre Fakturadato før faktura kjøres ut, eller utskrift av fakturakopi til skjerm. Fakturakopi til skjerm vil ikke vise fakturanummer, KID og Factoring opplysninger da dette ikke blir generert før fakturaen faktisk blir dannet ved utskrift. Samlefaktura blir ikke bli lagt til Fakturagrunnlag, men en egen ordretype som heter Samlefaktura. Det er mulig å korrigere en ordre helt til den er kjørt ut som faktura. Da er den lås for korreksjon, og faktura må krediteres.

800 – Samlefaktura: Alle ordre som er krysset av for samlefaktura blir lagt i denne ordretype. Fanen Samlefaktura blir først synlig når første samlefaktura er dannet, og man har vært ut og inn av Ordre/Klargjøring. Samlefaktura styres fra kundekortet, og vil samle alle ordre som har samme kundenummer. Opplysninger i ordrehodet på samlefakturaen, som betalingsbetingelser o.l. vil bli hentet fra første ordre som blir lagt som samlefaktura. Det vises referanse til ordrenummer, ordredato, deres ref. og bestillingsref. ved fritekstlinjer, som skillelinjer mellom de forskjellige ordrene som er samlet.

900 – Utskrevne faktura: Når en ordre har havnet på Utskrevne faktura kan det kjøres ut en fakturakopi, men neste steg er å kjøre fakturaoppdatering for oppdatering til regnskap. Ved kjøring av fakturaoppdatering blir ordre borte fra Utskrevne faktura og overført til Fakturahistorikk og Dagbokslogg.

Endre eller legge til en Ordretype

System-ordretyper må ikke slettes.

 • Nr: Skal det opprettes en ny ordretype må det trykkes på Ny knappen. Ordretypenummer må ligge etter den system-ordretypen man ønsker å opprette en ny ordretype på.
 • Gruppert: Dersom det er ønskelig å lage gruppe med ordretyper, så må ordretypen som skal være Gruppe markeres med Gruppert. Les mer om Gruppering av ordretyper her
 • Navn: Kan endres etter eget behov.
 • Neste: Hvilke ordretype ordre skal meldes til som standard, hvilke ordretype som skal stå som standard i Overfør til.
 • Gruppeid: Ved behov for av gruppering av ordretyper velges aktuell gruppe her.
 • Synlig: Om ordretype skal vises i klargjøringsbildet eller ikke. Har bedriften ikke behov for ordretype, fjernes synlig krysset. Når synlig fjernes på en ordretype må ordretypen under/før endres, slik at Neste blir satt til verdi tilsvarende verdi på den neste synlige.
 • Utfør: Ikke i funksjon, men er ment å styre om spesialfunksjoner for en ordretype skal bli utført eller ikke.
 • Søkbar fra Kasse: Om ordretypen skal være synlig fra Ordre på Zirius Kasse

Eksempel: Har bedriften ikke behov for lagerstyring kan mange ordretyper fjernes. Enkleste oppsettet er:

 • 200 – Ordrekladd, Neste: 700
 • 700 – Fakturagrunnlag, Neste: 900
 • 900 – Utskrevne faktura, Neste: 0

Synlig skal kun være krysset av på disse 3 ordretypene.

Oppsett av automatisk utskrift ved klargjøring av ordre fra eller til ordretype:

I nedre del av ordretype bildet (Hendelser) er det mulig å legge til hvilke utskrifter som skal skrives ut automatisk når en ordre forlater eller kommer til en ordretype, og hvilke utskrifter som skal vises via høyreklikk i klargjøringsbildet.

Ny utskrift legges til ved å markere under Hendelser (venstre side) og flytte den til høyre. Kryss av om den skal komme automatisk ut på Til eller Fra status og om den skal være Synlig i meny. Det er ikke mulig å legge til egne utskrifter, men i Blankettadministrasjon kan det endres hvilken utskrift som skal skrives ut på de forskjellige typene, dersom det er laget egendefinerte utskrifter.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):