Ordreimport fra Mamut

                
Det finnes standardformat GBAO10 som kan benyttes ved eksport av ordregrunnlag som skal importeres inn som ordre i Zirius. Beskrivelse av formatet GBAO10 finnes her
Eksempel på filformat for ordreimport, ordrenr 1, og en ordrelinje for kundenr 12009:
GBAO10;1;12009;kundenavn;fakturaadresse :5017 Bergen :Norge :;leveringsadresse :5017 Bergen :Norge :;8;;0;;;;1;1;0;;306;Infinity bracelet;3.00;115.000;0.00;0;;;;;;;;8;;1 Dersom kundenr = 0 i filen, vil kunden blir opprettet ved import i Zirius. Ukjente varer opprettes ved import til Zirius. Vær oppmerksom på ordrenummer. Ved import benyttes ordrenr fra filen, så det er viktig å sørge for at ordrenummer-teller i Zirius og Mamut ligger på intervall som ikke kolliderer. Oppsett for å komme igang Selve importjobben må opprettes under importmodulen, Gå til Fil-Import og velg Ny jobb. Angi hvilke filbane GBAO10 filen ligger på, og legg inn eventuelle andre premisser. Det er anbefalt å velge Slett fil etter import. Trykk Neste så kommer du til selve jobboppsettet, her må du velge Formater, og Formatinnstillinger.
Ved å velge som eksemplet over, vil importerte ordre legge seg i ordrestatus ordrekladd, og fordi Vis utenfor importmodulen er valgt, vil importjobben viser under Ordre/Klargjøring -Import.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):