Internordre

                

Det kan velges mellom to forskjellige rutiner for Internordre i Zirius. Hvilken rutine som skal benyttes besluttes ved parameter under Klient innstillinger – Kunder.

Ved å aktivere valget Bruk ny internkunderutine brukes logikken ved ny løsning, som også flytter lagerbeholdning fra/til lager. Det er også egne konti pr kontokode for internordre.

Ved å deaktivere valget er logikken at bokføring av salg fra ordre merket som internordre, skjer på konti fra kontokode som er angitt for intern ordre/timer under firmaopplysninger, men forøvrig er logikken i forhold til normal ordreflyt.

Under beskrives rutinen ved Ny løsning for internordre.

For salg- og kjøp internt mellom lagre tilhørende samme A/S. Overføring av lagerantall, og med bokføring på angitt dimensjon, som for eksempel avdelinger eller prosjekt.

Klargjøring før man tar rutinen i bruk:

Oppsett kontokode: Kontokode som varen er tilknyttet er utvidet med egne felt for salg og kjøp internt. Legg inn konto for internt salg/kjøp på alle de aktuelle kontokodene.

Oppsett Kunde: I fanen Regnskapsopplysninger på kunde er det lagt inn felt for Internkunde, ved å sette aktivt på Internkunde blir alle ordre på kunden behandlet som internordre.

  • Fakturer fra kunde: Sett opp kunde som skal foreslås som Fra kunde når ordren registreres på Til kunde. Feltet er ikke påkrevd men forenkler ved ordreregistrering.
    • I kundekortet på Fra kunde bør det også angis standard lager og dimensjoner, så foreslåes dette ved ordreregistrering.
    • Uten Fakturer fra kunde må Fra kunde og tilhørende lager m.m legges inn hver gang man registrere ordre på Til kunde.
  • De neste feltene styrer hvilke lager og dimensjoner internordre skal flyttes til ved overføring til Til kunde.
  • MVA behandling: Internsalg mellom lager er uten MVA behandling. Både Fra -og Til kunde bør derfor settes til Ikke oppgavepliktig salg, valget finnes under Fakturaopplysninger i kundekortet.

Ordreregistrering: Når det opprette ny ordre på kunde som er definert som internkunde, vises det egen fane Internordre. Her vises Fra og Til kunde / lager / dimensjoner. Er oppsett på kundekortet korrekt skal verdiene bli fylt ut automatisk, men det er mulig å endre lager/dimensjoner pr ordre.

En internordre fungerer ellers som en vanlig ordre i ordreflyten. Under fanen Opplysninger i ordren, finnes det mulighet til å deaktivere Internordre, og da fungerer ordren som en vanlig ordre.

Fakturaoppdatering: Internordre fungerer som en vanlig ordre frem til den oppdateres til regnskap. Ved fakturaoppdatering bokføres salget på Fra kunde og kjøp på Til kunde, og i henhold til lager og dimensjoner angitt. Kostprisen flyttes fra vareforbruk til beholdningsendring uten av lager/dimensjon.

Varene på ordre flyttes fra Fra lager/dimensjon til Til lager/dimensjon. Det logges som bevegelse Internsalg og Internkjøp under Bevegelser

Bokføring skjer på konti for internt kjøp/salg som er angitt på kontokoden.

Internordre blir merket i fakturahistorikk, og det gir mulighet til å lage egen statistikk på internt kjøp/salg hvis aktuelt.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):