Lønnsart

                

Lønnsart

For å registrere timer i Zirius må det opprettes Lønnsarter. Lønnsart opprettes ut fra hvilke timetype man ønsker å registrere timer på. Timetype tilsvarer enhet, og er timer, beløp, kilometer, overtid eller anleggsmiddel. Ved eksport til eksternt lønnssystem, kan en lønnsart knyttes til en ekstern lønnsart.

Vedlikehold Lønnsart:

 • Lønnsartnr: Lønnsartnummer som skal benyttes i timeregistreringen i Zirius og eventuelt overføres til Handyman. For å opprette ny lønnsart må du trykke på Ny.
 • Navn: Beskrivende navn for lønnsarten.
 • Enhet: Om lønnsart er Timer, Beløp, Kilometer, Overtid, Diett eller Anleggsmiddel. Benyttes Anleggsmiddel vises nytt felt for å knytte fast anleggsmiddel til lønnsart.
 • Enhetstype: Enhetstype styrer registreringstype:
  • Timer: Angis som timer. Angivelse av fra-til tid eller antall timer styres av brukeroppsett timer.
  • Beløp: Lønnsart med denne egenskapen legges under Utlegg/Tillegg. Skal angis som beløp.
  • Kilometer: Lønnsart med denne egenskapen legges under Utlegg/Tillegg. Skal angis med antall
  • Overtid: Registreres på samme måte som timer, men skilles ut som overtid
  • Anleggsmiddel: Hvis aktivisert.
 • Kostpris: Standard kostpris på lønnsart. Benyttes hvis det ikke legges inn noe i fanen Kostpris, hvor det kan registreres kostpris per ansatt. Kostpris bruker å være timelønn pluss tillegg som sosiale kostnader m.m.
 • Salgspris/Moms: Salgspris som skal komme opp under timeregistrering, og hvilken momskode den er knyttet mot.
 • Ekstern lønnsart: Angi eventuell ekstern lønnsart
 • Overføre lønnsart til lønnsprogram: Ja/Nei
 • Eksporter beløp til lønnsystem: Ja/Nei
 • Synkroniser: Det kan styres om lønnsart skal overføres til PDA eller ikke. Det skal kanskje ikke føres timer mot enkelte lønnsarter ute på PDA og da bør de heller ikke bli lest ut. Blir krysset satt på vil lønnsart bli lest ut automatisk ved neste synkronisering.

Prisavtale: Knytter lønnsart til en prisgruppe for å bygge opp en prisavtale for kunder som skal ha rabatt eller annen fastpris på en lønnsart. Se mer informasjon under Prisavtaler

Kostpriser: I fanen kostpriser kan det legges inn egen kostpris per ansatt per lønnsart. Krysses det av at Kostpris er Aktiv på en ansatt og det er lagt inn en kostpris, blir denne valgt istedenfor kostpris som ligger på lønnsart. Ansatte som vises i listen styres fra Brukeradministrasjon, ved at bruker er definert som Ansatt.

Regnskapskontoer: Normal flyt er at kontering av registrerte timer/utlegg vil gå mot kontioppsett på kontokode som er satt på Timevaren fra Klient innstillinger- Timer. For avvikende konteringsoppsett pr lønnsart kan det legges inn ønsket konti her. Det er mulig å angi avvikende konti pr lønnsart, for egne ansatte og også for innleide ansatte. Kan være aktuelt hvis man ønsker å skille på kontering ved utlegg og timer, eller annet. For å benytte avvikende kontering for innleide ansatt må bruker være definert som Ekstern konsulent i Brukeradministrasjon.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):