Fakturaoppdatering

                

Når fakturaene er skrevet ut må de oppdateres, for å bli overført til historikk og regnskap. Gå til Ordre-Tilleggsrutiner og Fakturaoppdatering

Fakturaoppdatering inneholder følgende rutiner: Fakturaoppdatering med overføring til regnskap: I fakturaoppdatering kan det velges om Bare kontant, Ikke kontant eller Oppdater alt, skal kjøres. Det kan også velges om Skriv ut fakturajournal skal kjøres før selve oppdateringen (Start) kjøres.

Oppdater alt benyttes til vanlig hvis det ikke kjøres mange kontantsalg. Bare kontant benyttes hvis det kjøres mange kontantsalg og det skal kun kjøres en oppdatering for disse. Ikke kontant benyttes også hvis det kjøres mange kontantsalg, men fakturaer skal oppdateres for seg.

Skriv ut fakturajournal bør være krysset av som standard for å få automatisk utskrift av fakturajournal. Fakturaoppdateringen overfører fakturaer til fakturahistorikk og poster til dagbok. Fakturahistorikken inneholder oversikt over oppdaterte fakturaer.

Utskrift av fakturajournal med historikk: Alle fakturaoppdateringer og fakturajournaler som er gjort i Zirius blir lagret og kan kjøres ut på nytt når man ønsker det under Utskrift av fakturajournal historikk. Velg Journalnummer og velg Skriv ut.

Les ut fakturajournal til fil: Denne rutinen tar med seg alle fakturajournaler som er oppdatert siden sist, til utlesning av fakturajournalfil og godkjenning. Det vil si at man f.eks. kan kjøre ut en fil per måned og få ut alle oppdateringer som er skjedd i perioden. Det er viktig å velge Slett når man vet at journal er importert korrekt og FØR ny fakturajournal blir oppdatert.

Eksport av fakturajournal til factoringselskap: Leser ut alle fakturaer som er merket med factoring til fil, som sendes factoringsselskap. Les mer om Factoring her

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):