Bankintegrasjon erstatter Telepay - Zirius AS

Utfasingen av Telepay starter nå

                

Først ute er DNB som faser ut Telepay 31. mars 2024, men de fleste andre banker i Norge har planer om utfasing i løpet av året også.

Det betyr at muligheten for å bruke Telepay (filremmitering) opphører, men erstattes av det mer moderne, og standardiserte formatet ISO20022XML, som bankintegrasjonen i Zirius også bruker.

Vi anbefaler derfor alle som har brukt Telepay frem til nå å iverksette planer for overgang til bankintegrasjonen vår, Zirius OnlineBank.

Klikk her for mer info om bankintegrasjonen i Zirius

Hva er:

Bankintegrasjon: Integrerer regnskapssystemet med nettbanken din. 
Det betyr at: 

  • Faktura- og lønnsutbetalinger som godkjennes i økonomisystemet, utføres automatisk i nettbanken.
  • Informasjon og detaljer om innbetalinger oppdateres automatisk i regnskapsprogrammet.
  • Bankavstemming automatiseres.

Telepay: Telepay er et standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel et regnskapsprogram og nettbanken. Filformatet er en norsk standard som integreres med bedriftens regnskapssystem og kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger. Kilde: Bits

ISO20022XML: Internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som benyttes i grensesnittet mellom kunde og bank, og som i økende grad også benyttes mellom bankene nasjonalt og internasjonalt. Den nye standarden vil erstatte de gamle proprietære standardene innenfor hvert enkelt land. 

Søk

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support

For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):