Zirius Kompetansedager 2021

Bli med oss på noen inspirerende faglige digitale dager på nett i perioden 7-9 september og oppdag mer av Zirius. 

Sett av tiden – og oppdater deg for fremtiden!

Zirius Kompetansedager 2021 – I år digitalt på nett

Vi har igjen gleden av å invitere til Zirius Kompetansedager. Spennende faglige dager for deg som bruker Zirius. I år som nettbasert arrangement -som betyr at du som deltager kan delta fra ditt kontor på arbeidsplassen, eller annet ønskelig sted. I tillegg setter vi terskelen lavt for påmelding ved at deltagelse på årets arrangement er GRATIS.

Vi deler dagen i tre unike bransjedager for å gi deg som deltager enda mer direkte og relevant faglig innhold for din bransje. Delingen åpner også for at du som ønsker det kan delta på flere av dagene.

Zirius Kompetansedag 2021
Noen høydepunkter
Noen høydepunkter:
  • Hvilken vei går Zirius
  • Bransjerettede nyheter
  • La Zirius gjøre mer av jobben
  • Utnytt effektive muligheter
  • Optimal praktisk bruk
  • Bransjeløsninger
  • Tips & triks
Sammenslåing av av 2020 og 2021 = flere spennende nyheter

Siden arrangement i november 2020 måtte utsettes grunnet covid19-situasjonen på tidspunktet slår vi sammen 2020 og 2021. Det betyr at Zirius Kompetansedager 2021 vil by på flere spennende nyheter og enda mer nyttig informasjon.

Zirius er inne i en spennende periode, og det er mye som skjer! Vi gleder oss derfor til å vise deg hva som utvikles for din bransje, hvordan du kan få systemet til å jobbe for deg, og viktigst -hvilke gevinster din bedrift kan hente fra dette. Zirius Kompetansedager 2021 vil også legge et sterkt fokus på digitalisering og omstilling, gjennom muligheter som sparer tid og kostnader.

3 x Zirius Kompetansedag
Program

Programpunktene er like for alle tre dagene, men innholdet er tilpasset
for gjeldende dag avhengig av din bransje og bruk av Zirius
(-se bransjefordeling lenger ned for valg av riktig dag for deg).

09:00 – 09:10: Velkomst

09:10 – 09:40: Hvor går Zirius?

09:40 – 10:50: Nyheter

10:50 – 11:15: Pause

11:15 – 12:00: Optimal utnyttelse

12:00 – 12:40: Moduler & integrasjoner

12:40 – 12:45: Pause

12:45 – 13:15: Åpen runde

13:15 – 13:30: Avslutning

Zirius Kompetansedager 2021

Program og Gruppeinndeling

Zirius Kompetansedag 2020 er et verdifullt arrangement for alle som bruker Zirius. Se hvilken gruppe som passer deg under før du går til påmeldingskjemaet:

Zirius Kompetansedag 2021
Tidspunkt:
  • Zirius Prosjekt: Tirsdag 7. september kl 09:00 – 13:30
  • Zirius ERP: Onsdag 8. september kl 09:00 – 13:30
  • Zirius Byrå: Torsdag 9. september kl 09:00 – 13:30

Arrangementsform:

Nettbasert (Invitasjonslink sendes ut i forkant av arrangementene)

Pris:

Gratis deltagelse

Poeng:

Regnskapsførere som deltar kvalifiserer til 3 utdanningstimer innen kategori “Annet”

Påmelding:

Innen fredag 3. september 2021 (klikk linkene lenger opp for å se opptak av dagene)
Regnskapsførere som deltar kvalifiserer til 3 utdanningstimer i kategori annet
Kontakt gjerne lena@zirius.no ved spørsmål vedrørende ZiriusKompetansedag 2021.

SETT AV DAGEN -OG OPPDATER DEG FOR FREMTIDEN!