Oppdatering 20.11.2020 av Zirius Versjon 3.7

                

Oppdateringen inneholde ikke databaseoppdatering.

Regnskap:

 • OnlineBank – godkjenning med BankID: DNB og Sparebank 1 innfører krav til å identifisere hvem som godkjenner betalinger ut fra ny AML (Anti Money Laundry) hvitvaskingslov. I den forbindelse innfører Zirius godkjenning av betalinger med Bank ID. Les mer om løsningen her… og se webinar her…
 • Byrå – godkjente timer: Rettelse i visning av historikk på godkjente timer i sporingshistorikk på forbrukt tid på hver klient.
 • SAF-T: Det er gjort mindre rettelser på eksport av SAF-T rapport.

OLFI (Ordre / Logistikk / Faktura / Innkjøp):

 • Ordre – priskalkulering: Forbedret rutine for oppdatering av priser på ordre hvis kunde eller prisavtale endres.
 • Ordreplukk – strukturvare: Gjort rettelse på plukk av ordre med strukturvare i Under arbeid.
 • Innkjøp – innkjøpsnummer: Lagt til visning av innkjøpsnummer i header i Innkjøp til regnskap bildet.
 • Lagerrapport – Max / Min: Lagt inn vedlikehold av Max / Min lager i Lagerrapport i varemodulen.
 • EHF faktura: Endret på utlegg av BBAN / BIC i EHF faktura.
 • Ordrebekreftelse Logiq: Endret på filnavn i ordrebekreftelse til Logiq, legger ikke lenger ut PO nummer i filnavnet.

Prosjekt:

 • Prosjektrapport – Fakturert: Lagt til visning av fakturert på Avsnitt og Aktivitet, for å følge opp hva som er fakturert av f.eks. endringsmeldinger.
 • Prosjektrapport – kalkulert kost: Lagt til felt for Ikke bokført. Er med i kalkulert kost som kan legges til i prosjektrapporten. Viser hva som ligger i dokumentflyt.
 • Ordre / Faktura rutinen: Lagt til forhåndsvisning av Faktura i Ordre / Faktura inne på et prosjekt, ved Forhåndsvisning på slipper bruker å dobbeltklikke for visning av faktura.
 • Dokumentflyt – åpne prosjektrapport: Rettet på rutine for å kjøre prosjektrapport fra registreringsbildet (tannhjul bak registreringslinje). Kunne ikke åpne rapport hvis det stod Prosjekt Må angis på konto.
 • Dokumentflyt bilag:  Lagt til visning av fakturadato i visningen av bilag pr prosjekt.
 • Timer – godkjenning: Gjort rettelse på rutinen for å godkjenne timer mot flere prosjekter og melding at time er låst mot ordre / prosjekt.

Trelast:

 • Sletting av pakker: Rettelse på innleggelse av årsak ved oppheving av sletting av pakker via App.
 • Pakkehistorikk: Rettet problem med dato.
 • Trelast etikett: Lagt ut GTIN på xml utlegg til trelast etikett.

Android App:

 • Logistikk App: Lagt ut ny versjon av Zirius Logistikk App. Ny Online varetelling rutine som kommuniserer direkte med Zirius (ikke offline kommunikasjon som egen logistikk app gjør). Pluss en rekke forbedringer for de som skanner strekkoder. Det er også ny versjon av server (war fil) som må installeres ved bruk av ny versjon av Zirius Logistikk appen.
 • Varejustering: Utvidet varejustering i Zirius for å få oppdatert beskrivelse og hvem som har gjort justering via Logistikk App.
 • Time App: Rettet på feilmelding (nullpointer) som kunne komme ved import av godkjente timer på app.

Integrasjoner:

 • SpeedyCraft: 
  • Lagerbeholdning: Lagt til synk av lagerstatus (disponibelt) fra Zirius til SpeedyCraft. Synkronisering overfører lagerbeholdning fra Zirius og erstatter verdi i SpeedyCraft.
  • BAS: Rettelse på oppdatering av BAS. Styres nå fra deltager og ikke mot selger. BAS oppdateres også tilbake fra SpeedyCraft hvis den settes der.
  • Avsluttet ordre: Rettet på rutine for oppdatering av avsluttet ordre.
 • SmartDok: Rettet på import av timer som ikke var knyttet mot prosjekt. Gikk ut i feil.
 • WooCommerce: Forbedret prisoppdatering ved varesynkronisering.
 • MinTimeliste: Endret på kommunikasjonsadresse (URL) mot MinTimeliste etter endringer hos dem, og oppsett av startdato for hva som skal synkroniseres.
 • xLedger: Rettelse på fakturajournal import.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):