Oppdatering 17.09.2021 av Zirius versjon 3.7

                

Det slippes en oppdatering, uten databaseoppdatering, som inneholder følgende punkter:

  • Varer ute av lager: Det er lagt inn nytt oppsett under Klient innstillinger -Ordre for å angi fra og med ordretype varen skal bli definert som ute av lager. Beholdning blir da flyttet fra reservert til solgt når ordren flyttes til, eller forbi angitt ordretype. Endringen virker ikke inn på rapporter.
  • Purreliste: Rettet feil på poster som er satt til status Ikke purres, disse vises ikke lenger i purrelisten.
  • EHF: Forbedret feilbeskrivelse ved etablering og forsendelsen av EHF.
  • HB konto Kunde: Flyttet på plassering av feltet. Feltet styrer om standard konto for kundereskontro (normalt 1500) skal brukes, eller om kunde skal benytte en annen hovedbokskonto.
  • Pakkseddel Nivå III: Rettet på rutine for generering av EDI Pakkseddel på Nivå III.
  • Remittering: Justert på rutinen for å forbedre hastighet ved Godkjenning til bank.
  • EDI VMP: Det er gjort rettelse på oppdatering av pant på varelinjer til Vinmonopolet, EDI faktura.
  • Dokumentflyt – Dim: Det er gjort rettelse i Dokumentflyt. Det varsles hvis en dimensjon (f.eks. avdeling) ikke er er angitt, gitt Må angis på konto i kontoplan.
  • SpeedyCraft: Rettelse på synkronisering av ordre som settes som ferdig i SpeedyCraft. Nå slettes bruker som deltager på ordre i Zirius når ordre er ferdig.
  • Ordrehistorikk: Ved registrering av ny ordre vil <Shift+F9> vise tidligere kjøp på kunde. Det er lagt til kolonne for Siste rabatt som kan legges til ved tabelloppsett i denne visningen.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):