Oppdatering av Zirius Lønn

                

Som hovedregel er det oppdateringer av endringer/nyheter i Zirius Lønn på fredager. Vi vil legge ut informasjon om hva som kommer i disse oppdateringene i denne loggen.

Nyheter /endringer april 2023

Ferie og fravær
Nå kan du, som lønnsadministrator enkelt registrere ferie og fravær for ansatte i Zirius Lønn.

 • Standard fraværskoder er tilgjengelig, samt mulighet for å legge til flere.
 • Filtrering av hva som er registrert.
 • Print til pdf- eller Excel-rapport

NB: Menyen “Permisjoner” har endret navn til “Permisjon/Ferie”, og her finner du egen mappe for “Ferie/Fravær”.

Fordeling av lønnskostnader på prosjekt eller avdeling
Nå har vi utvidet dimensjoner i Zirius Lønn, slik at ansattes lønnskostnader på et prosjekt eller påavdeling kan legges inn på lønnslinjer og overføres til Zirius ERP. Lønnskostnadene kan dermed fordeles og knyttes direkte til et spesifikt prosjekt eller avdeling i regnskapet.  

Begrense feriepenger til 6G (for den 6. ferieuken for ansatte over 60 år)
Feriepenger for den ekstra ferieuken er, ifølge ferieloven begrenset slik at den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp ikke skal medregnes. Selv om ferieloven har denne begrensningen er det ikke noe i veien for at virksomheten kan ha bedre ordninger, for eksempel ved at feriepengene for den ekstra uken beregnes av hele feriepengegrunnlaget.

Endringer /nyheter uke 47:

Arbeidstidsordning: Det er nå mulig å legge til annen Arbeidstidsordning en standard “ikke skift”. Arbeidstidsordning vil bli importert fra Altinn. Zirius Lønn dekker ikke behov for lønn basert på Tariffavtale, men det er mulig å få inn korrekt Arbeidstidsordning.

Endringer /nyheter uke 46:

Prosjekt som dimensjon: Det er nå mulig å legge inn prosjekt på lønnslinjer og få dette overført til regnskap i Zirius ERP.

Gjør følgende steg: 

 1. Zirius ERP:  Endre innstilling i kontoplan under “Dimensjon på konto” til “Kan angis” eller “Må angis” på hovedbokskonto, og synkroniser deretter med Zirius Portal (zerp.no).
 2. Zirius Lønn (zerp.no): Gå til Oppsett / Lønn og endre innstilling til “Ja” for “Dimensjon Prosjekt”

Lønnsberegning Ingen Skatt: Det er nå lagt til “Ingen skatt” i Lønnsberegning. Valget fjerner all beregning av skatt på de ansatte i aktuell lønnsberegningen. Dette gjelder IKKE Lønnsart 200 Frivillig forskuddstrekk og 201 Korreksjon forskuddstrekk.

Hente skattekort: Utvalget er utvidet slik at man kan hente skattekort for både Aktive og Inaktive ansatte. Som standard er det Aktive som er valgt.

Utvidet informasjon i Altinn menyen: Når du har hentet skattekort så lagrer vi rapporten og den kan nå åpnes under Altinn menyen. Det er logging og utvidet informasjon på innsendt arbeidsforhold og permisjoner.

Meny Lønnsslipp: Alle ansatte har nå en egen meny i zerp.no hvor de finner lønnsslipper og årsoppgave. Vi anbefaler også at ansatte laster ned App’en “Min Zirius” på sin telefon, der vil de ha tilgang til samme informasjon og det sendes “push- melding” ved ny lønnsslipp.

Kopier lønnsart: Hvis du skal opprette en egen lønnsart så kan du nå kopiere oppsett fra en eksisterende. Husk å legg egne arter på nummer over 500

Endringer /nyheter uke 18:

Rutine for å registrere Ny Ansatt er forenklet og forbedret. Nå er det enklere å registrere påkrevd informasjon for henting av ansettelsesforhold fra Altinn. Les mer om endringe her

Rettet bruk av Prosjekt og Aktivitet på lønnslinje.

Art 31 Kilometer pliktig splitter nå korrekt på art 30 og 31. Pliktig beløp blir liggende på art 31.

Rettet splitting ved import av art 31 fra Timer.

Rettet feil i brukeropplevelsen som oppsto etter timeimport.

Endringer /nyheter uke 12:

Det er lagt oppdatering av Zirius Lønn med følgende punkter:

 • Kilometer pliktig: Lønnsart 31 kilometer pliktig vil nå fordele pliktig og fritt på lønnsartene 30 og 31. Det er lagt inn regler slik at den vil fordele uansett hvilket beløp du legger inn på lønnsart 31.
  Antallet på 31 vil bli overført til lønnsart 30.
 • Hente skattekort: Hente skattekort vil nå foreslå og hente skattekort kun på aktive ansatte.
 • Oppfrisk i lønnsberegning: Funksjonen oppfrisk vil nå resette alle data på ansatte tilbake til standard lønn og trekk. NB! Funksjonen må brukes med forsiktighet da alt som er gjort i lønnsberegning vil bli tilbakestilt.
 • Regnskapsbilag: Arbeidsgiver avgift på feriepenger kommer nå som egen post, denne var i en periode inkludert i totalsummen skyldig arbeidsgiveravgift. Beløpet ble da dobbeltført.
 • Det er også oppdatert mindre rettelser og supportsaker.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):