Oppdatering 30.09.2022 av Zirius 4.0 (IKKE 3.7)

                

Det er ingen datebaseoppdatering på versjon 4.0.

Denne oppdateringen slippes kun på Zirius versjon 4.0:

 • Oppgradering fra 3.7 til 4.0: Rettet uønsket hendelse ved konvertering fra versjon 3.7 til 4.0.
 • Installasjon 4.0: Sikret hendelse ved installasjon 4.0 på ny maskin.
 • Splitt innkjøp: Forbedret rutine for å splitte innkjøp under Godkjente innkjøp, i forbindelse med Rammeinnkjøp.
 • Variant: Rettet ordreregistrering ved bruk av Variantvarer i kombinasjon med valuta.
 • WooCommerce: Nytt felt for å oppdatere Zirius sitt kundenummer via WooCommerce API. Feltet heter “zirius”.
 • Dokumentflyt: Forbedret visning av bilag ved flytting mellom statuser.
 • Søk ordre (kikkertsøk): Rettet til korrekt fokus på ordre ved treff i søk.
 • EHF øresavrunding: Forbedret kalkulering av øresavrunding for EHF faktura ved enhetsstyring og enhetspriser med flere desimaler, og rettet feil hvis forsendelse av EHF hvis ikke lengdefordelingsmatrise var fylt ut.
 • EDI Import Trelast: Lagt inn mulighet for å få oppdatert Navn 2 på ordrelinjer ved import av EDI ordre.
 • Fastprisavtale oversikt: Lagt til Merke i tabellvisning over fastprisavtaler.
 • Arkiv: Rettet på innhenting av e-post fra Microsoft Office 365 i Arkiv.
 • Byrå: Endring på rettigheter i forbindelse med versjon 4.0.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):