Oppdatering 28.05.2021 av Zirius versjon 3.7

                

Det slippes en oppdatering,  uten databaseoppdatering, som inneholder følgende punkter:

 • Sparebanken Vest: Ny bankintegrasjon direkte med Sparebanken Vest. Regnskapsgodkjente betalinger ifølge lov hvitvasking og oppdatering av innbetalinger.
 • Remittering: Lagt til rutine for Vis historikk på betalinger i status Til Bokføring og Historikk. Rettet på gruppering av kreditnota og utbetaling ved generering av betalingsforslag.
 • Prosjekt – Materiell import: Lagt inn ny rutine for import av vareforbruk fra Excel, under rutine Godkjenn materialforbruk i startbildet på prosjekt.
 • Serienummer: Rettet på serienummer og vareoverføring. Det er lagt inn sperret for plukk av serienummer som ligger på annet lager en ordren tilhører. Utvidet sjekk/kontroll på om serienummer eksisterer fra før.
 • Reskontro – øresavrunding: Lagt inn ny rutine under Fil- Rutiner – Reskontro øresdiff. Ved reskontroposter som går post mot post, vil rutinen bokføre differanse på +/- 5 Kr. mot konto for øresdiff.
 • SAF-T Financial import: Rettelse på oppdatering av bilagsnummer ved import og endring ved oppdatering beløp.
 • SAF-T Cashier eksport: Lagt til avdelingsnummer i eksporten.
 • SpeedyCraft: Lagt til sperre slik at vare for timekalkulering på ordre ikke blir synkronisert ut til SpeedyCraft.
 • Reservasjon innkjøp: Gjort endringer på oppdatering og kostpris på ordre ved reservasjon mot innkjøp. 
 • Regnskap: Gjort rettelse ved MVA kompensasjonskoder. 
 • Kasse: Rettelse på internordre rutinen og valg om man ønsker mer detaljer i avstemningsrapport til Verifone.
 • Trelast pakke import: Gjort endringer på RemaSawco importformatet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):