Oppdatering 26.05.2023 av Zirius versjon 3.7 og 4.0

                

Det er ingen datebaseoppdatering på versjon 3.7 eller 4.0.

Felles punkter på versjon 3.7 og 4.0:

 • Multicase Import: Oppsett om MVA kode fra fil skal brukes eller ikke.
 • Inngående faktura: Periodisertings fix kode 41 og 42.

Punkter som kun slippes på Zirius versjon 4.0: 

 • eFaktura: eFakturarapport Det er gjort rettelse i forbindelse med oppslag for sjekk av status på eFaktura forsendelse (Fil, Forsendelse og eFakturarapport). 
 • Produksjon: Rettelser i forbindelse med flere oppskrifter på samme vare, samt styring av kostpris fra varefifohistorikk ved godkjenning.
 • Forfallsdato ved kreditering: Rettelse på forfallsdato ved kreditering fra Fakturahistorikk. Forfallsdato settes nå til dagens dato pluss 30 dager.
 • Splitt innkjøp: Rettelse på rekalkulering etter split. Oppdatering av plukket/rest. Rekvisisjonsnr som innkjøpref.
 • VismaNet Eksport: Forbedring ved eksport av fakturajournal til Visma.net. Endring på dato format (dd.mm.yyyy), og lagt til landkode, valutakurs, valutakode, valutabeløp og orgnr.
 • Visma HRM Import: Utvidet med import av avdeling, og rettelse på beløp med negative verdier, dersom filen inneholder det.
 • MVA meldingen: Rettelse i forbindelse med forholdsmessig fradrag og rapportering.
 • Remittering: Rettelse på styring av hvilke “fra bankkonto” som benyttes.
 • Dimensjoner fra kunde: Utvidelse dimensjoner. Alle dimensjoner som settes på kunde kommer med ved Ny ordre. Forutsetter “Bruk lager og dimensjoner fra kunde” er aktivert (Klient innstillinger og Ordre).
 • Inngående faktura: Det er gjort rettelse på periodisering fra Dokumentflyt, periodisering med momskode 41 og 42.
 • Smartdok: Det er gjort rettelse på lagring, synket dato på ny bruker når server er satt opp med UTC tid.
 • Tilbud modul: Det er gjort rettelse på lagring av mapper for tapt / vunnet Tilbud (Klient innstillinger og Ordre) Rettelse på Tilbud som er synlige ut fra oppsett ordretype. Lagt til Widget på Mitt område som viser Mine tilbud.
 • Mitt område – Prosjektlederposter: Det er lagt inn mulighet for å endre dimensjoner via prosjektlederposter i Mitt område, eller inne på et prosjekt. Forutsatt at bruker har rettigheter til bokføring.
 • Leverandørposter – Status: Det er lagt til mulighet for å sette Status fra en nedtrekksliste på leverandørposter. Vises under Endre post. Statuslisten er fast definert. For å se Status kan feltet Reskontro status legges til i tabellvisning. (f.eks. i prosjektleder poster).
 • Anleggsmiddel – Avskrivning: Det er gjort rettelse på Avskrivning ved periodevis avskrivning og det er avsluttet år.
 • Prosjekt: Det er gjort rettelse på synkronisering av Avsnitt og Aktivitet mot Zirius Portal.
 • Innkjøp – lagerstatus: Rettelse på visning av lagerstatus, viser sum for alle lager i Innkjøp og Ordre. Parameterstyres under Mine innstillinger, Varer – Vis kun gjeldende lager på eller av.
 • Eiendom: Rettet feil ved bruk av eiendomstype 6, lagring av tabelloppsett og lagt til ny Widget for Eiendom i Mitt område.
 • SAF-T Import: Rettelse på opprettelse av ib (kommer i siste dag i forrige mnd) og flerårig import dropper nå IB / periode 0 transaksjoner inn i dagbok. Oppdatering av landkode, valuta på leverandørs bankkonto. Lagt til oppslag til Zirius Hjelp for SAF-T import for mer informasjon, pluss noen mindre rettelser.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):