Oppdatering 13.01.2023 av Zirius versjon 3.7 og 4.0

                

Det er ingen datebaseoppdatering på versjon 3.7 eller 4.0.

Felles punkter på versjon 3.7 og 4.0:

  • eFaktura: Aktivering og bruk av eFaktura i versjon 3.7 og 4.0. Les mer om eFaktura rutiner i Zirius Hjelp.
  • Visma Enterprise HRM: Forbedret integrasjon mot Visma Enteprise HR og Lønn. Oppdatering avdeling, prosjekter og timetransaksjoner (lønnsvariabler) fra Zirius.
  • Varejustering: Rettet slik at utlevert dato settes ved utmelding av varer via varjustering.
  • E-post import: Lagt inn innhenting begrensning av import av 50 e-poster om gangen i Dokumentflyt og Arkiv pga. problem med timeout. Rutinen må kjøres flere ganger hvis det er over 50 e-poster som skal hentes.
  • Handyman: Oppdatert Webservice mot Handyman og oppdatert HM ikoner i rutiner i Zirius.

Punkter som kun slippes på Zirius versjon 4.0: 

  • Dagbokslogg: Rettet feil i dagbokslogg etter oppdatering fra versjon 3.7 til versjon 4.0.
  • Delfakturering ordre: Rettet feil i delfakturering. Delfaktureringvare trakk ikke ned beløp på ordre.
  • Varesøk i ordre: Lagt til visning av kostpris ved søk på varer som er solgt til kunde ut fra historikk.
  • Breece integrasjon: Mindre rettelse på utlegg til Breece Cloud ESL (elektronisk hylleforkant).
  • BI XLrapporten: XLrapporten (Excel løsning) blir nytt produkt i sky ved bruk av BI verktøyet QuickSight (AWS). Løsningen er i Pilotfase per nå.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):