Oppdatering 01.04.2022 av Zirius versjon 3.7 og 4.0

                

Det slippes en oppdatering, uten databaseoppdatering, som inneholder følgende punkter:

Felles punkter på versjon 3.7 og 4.0:

 • MVA skattemelding 2022 er korrigert med følgende punkter:
  • Tømming av kontoer og øresavrunding når man stenger termin er nå ordnet. Dersom MVA kontoene ikke allerede er tømt ved manuell bokføring, så kan terminen reverseres og kjøres pånytt. Da vil MVA kontoene tømmes korrekt.
  • Hvis man har valgt å remittere betalingen av momstermin, vil denne posten bli datert i samme periode som forfall. Det betyr at saldo på 2740 er synlig i balansen i terminperioden.
  • Det har blitt rapportert tilfeller der momskode 34 med forholdsmessig fradrag har gitt ubalanse. Dette er nå rettet, men allerede bokførte poster må rettes manuelt:
   Rutine for å rette
   1) Reversere bilaget via dagbokslog, men dette må gjøres før man laster inn dagens oppdatering.
   2)Etter versjonsoppdatering kan samme dagbokslogg overføres som nytt bilag og bokføring vil bli korrekt.
  • Momskoder for direkteføring av moms er nå rettet.
  • Den nye MVA skattemeldingen har medført mye endringer og omlegging til et mer dynamisk oppsett, som gir fordeler videre. Det er testet gjennom alle momskoder og rettet noen små mangler. ( MVA koder for kompensasjon er ikke testet).
 • Vinmonopol: Fjernet utlegg av pant på EDI ordrebekreftelse og følgeseddel.
 • Yamaha vareimport: Rettelse på varegruppe ved import.
 • SpeedyCraft: Rettelse på ordrefelt som ble blanket ved synkronisering i Ordre eller Prosjekt (kom med ved ny sync).

Punkter som kun slipper på Zirius versjon 4.0:

 • Varebevegelse – batch: Oppdatering av batchnr i varebevegelse ved fakturering. 
 • Produksjon – batch: Lagt til rutine for utmelding av varer med batch og innmelding av varer med batch.
 • Varesaldo CSV eksport: Nytt eksportformat (Global forsendelse) for utlegg av varelagersaldo i .csv format.Filnavn varesaldo.csv.
 • Saldoeksport: Fast filnavn ved eksport av saldo.csv (Global forsendelse).
 • SFTP med Private Key: Lagt til mulighet for å legge til Private Key, krav ved oppsett av elektronisk handel. Har også rettet portnummer ved SFTP kommunikasjon.
 • Trelast: Nytt format for overføring av ordre mellom mor -og datterselskap. Rettet oppslag lagerstatus mot PAK varer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):