Zirius Lønn – Ferie & fravær, splitte på dimensjoner og begrense feriepenger til 6G

                

Nå kan du registrere ferie og fravær, splitte lønnskostnader på prosjekt eller avdeling, samt mulighet til å begrense feriepenger til 6G for den 6. ferieuken for ansatte over 60 år.

Ferie og fravær
Nå kan du, som lønnsadministrator enkelt registrere ferie og fravær for ansatte i Zirius Lønn.

  • Standard fraværskoder er tilgjengelig, samt mulighet for å legge til flere.
  • Filtrering av hva som er registrert.
  • Print til pdf- eller Excel-rapport
NB: Menyen “Permisjoner” har endret navn til “Permisjon/Ferie”, og her finner du egen mappe for “Ferie/Fravær”.

Fordeling av lønnskostnader på prosjekt eller avdeling
Nå har vi utvidet dimensjoner i Zirius Lønn, slik at ansattes lønnskostnader på et prosjekt eller påavdeling kan legges inn på lønnslinjer og overføres til Zirius ERP. Lønnskostnadene kan dermed fordeles og knyttes direkte til et spesifikt prosjekt eller avdeling i regnskapet.

Begrense feriepenger til 6G (for den 6. ferieuken for ansatte over 60 år)
Feriepenger for den ekstra ferieuken er, ifølge ferieloven, begrenset slik at den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp ikke skal medregnes. Selv om ferieloven har denne begrensningen er det ikke noe i veien for at virksomheten kan ha bedre ordninger, for eksempel ved at feriepengene for den ekstra uken beregnes av hele feriepengegrunnlaget.

Se Zirius Hjelp eller ta kontakt ved spørsmål eller behov for mer informasjon

Søk

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support

For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):