Innbetalinger lagt ut 03.05.2023 uten referanser

                
Innbetalinger som ble lagt ut for import 03.05.2023 ble lagt ut uten referanse som f.eks. KID. Dette gjorde at de ikke ble koblet mot poster i regnskapet.

Det er gjort en rettelse på dette og er det innbetalinger som ikke er oppdatert til regnskap fra denne dagen, og som ikke ble koble, er det mulighet å gjøre noe med det.

I morgen fredag 05.05.2023 kl. 07.00 resettes importert status på alle innbetalinger vi mottok på denne dagen. Slettes bunt som ikke er oppdatert til regnskap (gjøres via høyre musetast på bunten, se bilde nedenfor) vil den bli lest inn på nytt ved neste import.

Er bunt oppdatert eller ikke slettet blir den automatisk kvittert som innlest fra før ved neste innlesning, og vil ikke bli lest inn på nytt.
Bildet viser rutinen for slett bunt via høyre musetast.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):