Oppdatering 22.12.2023 Zirius versjon 4.0

                

Denne oppdateringen gjelder kun Zirius versjon 4.0, og inneholder ikke databaseoppdatering.

Punkter som slippes på Zirius versjon 4.0: 

  • Bankavstemming Online: Ny rutine for bankavstemming i Zirius. Rutinen forutsetter at OnlineBank er aktivert, og at det i avtale med bank er aktivert kontotransaksjoner.
  • TravelText import: Ny import av timegrunnlag fra reiseregningssystemet TravelText. Importert timegrunnlag kan overføres videre til Zirius Lønn. Eksport fra TravelText må gjøres i eget format/mal for Zirius. Det er nytt valg under Oppsett Timer i Zirius Portal (zerp.no), om sats / beløp skal hentes fra time eller lønnsoppsett på ansatt.
  • PlanDay import: Det er laget import av timegrunnlag fra ressursplanlegging systemet PlanDay. Importert timegrunnlag kan overføres videre til Zirius Lønn. Det er nytt valg under Oppsett Timer i Zirius Portal (zerp.no), om sats / beløp skal hentes fra time eller lønnsoppsett på ansatt.
  • ID-porten: Det er lagt inn overgang til nye ID-porten i Samarbeidsportelen. Gammel ID-portal (gammel OIDC-issueren) skrus av 23. februar 2024.
  • Lagerstyring: Det er gjort rettelse på logikken for reservasjon av varer. Rettet situasjon når varen så ut til å være på lager, men ikke kunne bli levert / reservert.
  • Attestasjon via Zirius Portal: Det er gjort rettelse ved innhenting etter godkjent attestasjon når bilaget inneholdt mva sats 3. Det ble kalkulert feil mva beløp, og førte til at differanse gikk på øresavrunding.
  • Produksjon: Rettelse på kalkulering av estimert materialkost i oppskriftbildet. Kalkulerer kost på varer som er med i produksjonsoppskriften.
  • Innkjøp – Serienummer: Det er gjort rettelse på oppdatering av lagerstyringstabell (varefifo), gjelder serienummerstyrte varer i innkjøpsmodulen.
  • Ordre – Prisavtale: Det er gjort rettelse på størrelsen av visningen, ved oppslag mot Prisavtaler fra ordrehodet.
  • Eiendom: Det er gjort rettelse på visning av bruksberettiget navn1 og 2 i tabellvisning, og oppdatering av kundenummer ved opprettelse av abonnement på eiendom.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

icon

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support


For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):