Oppdateringslogg

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ut på alle oppdateringssenter inklusive trelast. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Dokumentflyt – attestasjon: Ved bruk av «Vis neste automatisk» ble neste bilag feilaktig vist ved utsendelse av bilaget til attestasjon. Dette er nå rettet. Ordre – nytt prosjekt: Zirius låste seg ved opprettelse av […]

Fortsett å lese

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Anleggsmiddel Åpningssaldo – det er lagt inn rutine for å legge inn åpningssaldo på anleggsmiddel via rutinen Juster avskrevet verdi inne på et anleggsmiddel. Det er også lagt inn rutine for å justere […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Ordre – forbedret hastighet i flytt ordrelinjer Dokumentflyt – forbedret hastighet i Zirius attestasjon i mitt område OnlineBank Betaling – forbedret visning om status på betalinger og historikk i Zirius lik Zirius Portal OnlineBank Betaling […]

Fortsett å lese

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.6 etter det har blitt rapporter problem med innhenting av innbetalinger etter den siste oppdateringen. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen, og den legges ut på alle oppdateringssenter bortsett fra trelast.  

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Zirius Portal – Anleggsregister: Det er lagt inn synkronisering av anleggsregister mellom Zirius og Zirius Portal. Anleggsmiddel kan brukes som dimensjon på ordre / faktura, bilag eller under timeregistrering hvor det skal registreres timer på […]

Fortsett å lese

Zirius Aksesspunkt ble 09.10.2018 oppdatert til Oxalis versjon 4.02. Oxalis er selve modulen som utveksler EHF meldinger mellom aksesspunktene, og er utviklet av Difi. Du som bruker trenger ikke å gjøre noe i forhold til denne oppdateringen. Les mer om hva et aksesspunkt er her…

Fortsett å lese

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Timeregistrering – rettet på rettigheter i rutine for legge til materiell på prosjekt, og justering av timeregistreringsbildet og editering av dato feltet i mobilvisning. EHF – rettet på rutine for sending og oppdatering av EHF til kunde hvis deltagerid endres på faktura. Betaling – […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: OnlineBank – DNB: Zirius har nå direkteintegrasjon mot DNB. Aktiver OnlineBank mot DNB og styr alle ut- og innbetalinger direkte fra Zirius, uten å logge deg på nettbanken. Les mer om OnlineBank mot DNB her… NB! Zirius OnlineBank har direkteintegrasjon mot Nordea, og alle […]

Fortsett å lese

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Betaling – Historikk: Endret på dato formateringen i historikk som kan åpnes på en betaling. Betaling – Valuta: Endret på oppdatering av valutakurs ved bekreftelse av betaling fra bank. Bilag- Avansert: Rettet på oppdatering momskode på bilag ved endring på linje. Nytt firma – […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Fakturagebyr: Lagt inn felt under fanen Betaling på ordre for å slå av / på fakturagebyr. Tidligere lå dette fast på kunde uten mulighet å overstyre på ordre. Import dagbok – Excel format: Utvidet med valutafelt (valutakode, valutakurs og valutabeløp). Service […]

Fortsett å lese

MENY