Oppdateringslogg

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.6 etter det har blitt rapporter problem med innhenting av innbetalinger etter den siste oppdateringen. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen, og den legges ut på alle oppdateringssenter bortsett fra trelast.  

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Zirius Portal – Anleggsregister: Det er lagt inn synkronisering av anleggsregister mellom Zirius og Zirius Portal. Anleggsmiddel kan brukes som dimensjon på ordre / faktura, bilag eller under timeregistrering hvor det skal registreres timer på […]

Fortsett å lese

Zirius Aksesspunkt ble 09.10.2018 oppdatert til Oxalis versjon 4.02. Oxalis er selve modulen som utveksler EHF meldinger mellom aksesspunktene, og er utviklet av Difi. Du som bruker trenger ikke å gjøre noe i forhold til denne oppdateringen. Les mer om hva et aksesspunkt er her…

Fortsett å lese

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Timeregistrering – rettet på rettigheter i rutine for legge til materiell på prosjekt, og justering av timeregistreringsbildet og editering av dato feltet i mobilvisning. EHF – rettet på rutine for sending og oppdatering av EHF til kunde hvis deltagerid endres på faktura. Betaling – […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: OnlineBank – DNB: Zirius har nå direkteintegrasjon mot DNB. Aktiver OnlineBank mot DNB og styr alle ut- og innbetalinger direkte fra Zirius, uten å logge deg på nettbanken. Les mer om OnlineBank mot DNB her… NB! Zirius OnlineBank har direkteintegrasjon mot Nordea, og alle […]

Fortsett å lese

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Betaling – Historikk: Endret på dato formateringen i historikk som kan åpnes på en betaling. Betaling – Valuta: Endret på oppdatering av valutakurs ved bekreftelse av betaling fra bank. Bilag- Avansert: Rettet på oppdatering momskode på bilag ved endring på linje. Nytt firma – […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Fakturagebyr: Lagt inn felt under fanen Betaling på ordre for å slå av / på fakturagebyr. Tidligere lå dette fast på kunde uten mulighet å overstyre på ordre. Import dagbok – Excel format: Utvidet med valutafelt (valutakode, valutakurs og valutabeløp). Service […]

Fortsett å lese

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Faktura: EHF forsendelse: Det er lagt inn forbedring på rutine for omsending av EHF faktura hvis den feiler første gangen. Bilag: Visning inngående bilag: Det er lagt inn konvertering av Html format til PDF ved innleggelse av nytt bilag. Bank: OCR / eGiro: Det […]

Fortsett å lese

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Under er en kort beskrivelse av endringer i oppgraderingen: Prosjekt – lagerstatus: Korrigert at materiell som var godkjent på prosjekt kom med under I ordre og Prosjekt i Lagerstatus bildet på eldre prosjekter. OnlineBank – betaling: Korrigert at føringsdato blir lik betalingsdato satt […]

Fortsett å lese

Oppgraderingen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Under er en kort beskrivelse av endringer i oppgraderingen: Stukturvare: Det er gjort endring på hvilken kostpris som vises under ordreregistrering ved bruk av strukturvare. Nå vil sum av kostpris av varer som ligger i struktur vises i ordre hvis det ikke er krysset […]

Fortsett å lese

MENY