Oppdateringslogg

Det er utført flytting og oppdatering av Zirius sitt Aksesspunkt som står for mottak og forsendelse av EHF faktura. I den forbindelse er det lagt ut oppdatering av Zirius versjon 3.5 og versjon 3.6. Versjon 3.5: Versjonen inneholder kun oppdateringer i forbindelse med Zirius Aksesspunkt (EHF forsendelse og mottak). Versjon 3.6: Versjon 3.6 inneholder oppdatering av Zirius […]

Fortsett å lese

Oppgraderingen legges ut på Zirius versjon 3.6 (ikke versjon 3.5). Det er databaseoppdatering i denne oppdateringen.

Fortsett å lese

Oppdatering 02.02.2018 Oppgraderingen legges ut på Zirius versjon 3.5 og versjon 3.6. Det er ikke databaseoppdatering på denne oppgraderingen. Nets skjema: Skjema for  å aktivere ny bankavtale er oppdatert med siste versjon fra Nets. NB! Mot DNB må det aktiveres eGiro og ikke eGiro Pluss.  Remittering via fil (utlegg av Telepay fil): Rette feil hvis […]

Fortsett å lese

Oppdatering 19.01.2018 Oppgraderingen legges ut på Zirius versjon 3.5 og versjon 3.6. Versjon 3.5 har ikke databaseoppdatering, men det har versjon 3.6. OnlineBank Utbetaling: Historikk i nytt remitteringsbilde mot OnlineBank er endret for å gjøre avstemming mot bank enklere. Dato utvalg er endret til å gå mot trekkdato i bank, og tabelloppsett og gruppering er […]

Fortsett å lese

Versjonen inneholder ikke databaseoppdatering. Lav sats (Sats 3): Det et er gjort endringer i håndteringen av endring av Stats 3 fra 10% til 12%. Endringen er gjort på versjon 3.5 og versjon 3.6. Les mer informasjon om endringen her… Timer fra Zirius Portal: Det er gjort rettelse på import av timer fra Zirius Portal med […]

Fortsett å lese

Versjonen inneholder ikke databaseoppdatering. Det ble gjort en rettelse på oppdatering av valutabeløp i remittering på siste versjon som ble sluppet fredag 27.10.2017. Rettelsen endret logikk at hvis valutaenhet stod feil på NOK (skal stå 1:1) og du legger inn bilag manuelt ble beløp delt på valutaenhet. Det jobber med en rutine som skal kunne […]

Fortsett å lese

Versjonen inneholder ikke databaseoppdatering. Opprette nytt selskap mot Zirius Portal: Etter sist slipp kom det feilmelding ved opprettelse av bankkonto på firma ved opprettelse av nytt selskap fra Zirius ERP til Zirius Portal. Dette er nå rettet. Valutabeløp: Det er gjort endring slik at valutabeløp oppdateres lik fakturabeløp på NOK. Ble fakturabeløp korrigert ble ikke […]

Fortsett å lese

Oppdatering 20.10.2017 Versjonen inneholder ikke databaseoppdatering. Forhåndsmessig fradrag MVA – Avdeling: Rettet problem med å benytte forhåndsmessig fradrag på avdeling. Kontantrabatt remittering – Utland: Gjort endringer slik at kontantrabatt fungerer på remittering med valuta. Firmakonto – Zirius Portal: Rettet problem hvis det er lagt inn flere bankkontoer på firma i Zirius ERP. Ved synk mot […]

Fortsett å lese

Det ble lagt ut oppdatering av Zirius Portal (http://zerp.no) med følgende nyheter: OnlineBank – Nordea: Det er laget integrasjon for å kunne godkjenne betalinger og sende dem direkte til Nordea fra Zirius. Avtale må aktiveres fra Zirius ERP (regnskapskontor). Attestasjon – Enkel attestasjon: Under oppsett og attestasjon er det lagt inn oppsett for å aktivere […]

Fortsett å lese

Oppdatering Zirius ERP 08.09.2017 Versjonen inneholder ikke databaseoppdatering. EHF – utgående faktura: Det er lagt inn oppdatering av ny valideringsregel mot forsendelse av EHF faktura etter endring fra Difi. Prosjektrapport: I prosjektrapport under rapporter på et prosjekt er det lagt inn nye felt for kalk. prod %, kalk.verdi og kalk. etterslep. Feltene kalkulerer produsert verdi […]

Fortsett å lese

MENY