Zirius Kompetansedag 2019

OPPDATERT OG KLAR FOR FREMTIDEN!

Grand Hotel Oslo, 13. november

For fjerde år på rad har vi gleden av å invitere til Zirius Kompetansedag. 2019 er også året hvor Zirius fyller 15 år og vi ønsker i den anledning å gjøre litt ekstra stas på denne dagen. Årets hendelse for Zirius-brukere holdes på Grand Hotel i Oslo, onsdag 13. november. Det blir en dag fylt med inspirerende faglig og sosialt innhold for deg som bruker Zirius. Se hva som skjer, hør våre tanker om fremtiden, og bli inspirert av hva andre i din bransje har gjort i møte med en stadig mer digitalisert hverdag i rask endring.  

OMSTILLING OG MULIGHETER

Zirius Kompetansedag 2019 fokuserer på omstilling gjennom muligheter som sparer tid og kostnader, presentert gjennom praktiske og relevante eksempler. Vi vil vise hva som utvikles for din bransje, hvordan du kan få systemet til å jobbe for deg, og hvilke gevinster din bedrift kan hente fra dette.

MINGLING & MIDDAG

Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere alle til sosial mingling med lett servering på kontoret vårt fra ca kl 16:15 til 17:45, før turen går videre til restaurant Bølgen & Moi, Tjuvholmen med 3-retters middag kl 18:00 for de som ønsker (merk. begrenset antall plasser til middag).

SETT AV DAGEN: BLI MED OSS OG OPPDATER DEG FOR FREMTIDEN!

Tid: Onsdag 13. november kl 09:00

Sted: Grand Hotel Scandic

Zirius Kompetansedag 2019 Grand Hotell Scandic

Pris: 1295,- + evt. egenandel på 495,- ifm deltagelse på middag (se programmet)

Påmelding: Innen  fredag 1. november

Regnskapsførere som deltar kvalifiserer til 3 utdanningstimer i kategori «Annet»

PROGRAM OG GRUPPEINNDELING

Zirius Kompetansedag 2019 er et verdifullt arrangement for alle som bruker Zirius. Vi begynner med et felles program på morgenen og går deretter til gruppeinndelt program med tilpassede temaer på følgende områder (-se hvilken gruppe som passer deg under før du går til påmeldingskjemaet):

ZIRIUS BYRÅ:

FOR REGNSKAPSKONTORER – EFFEKTIV ADMINISTRASJON AV BYRÅETS KUNDER

 • Nye kunder: Vi ser på hvordan standardisering via maler gir byrået rask igangsettelse av nye kunder
 • Klientfakturering: Få økonomisk kontroll på hva hver kunde bruker av tjenester for egen kontroll ved fastprisoppdrag eller enkel viderefakturering.
 • Kundeløsninger: Hvordan styrke / effektivisere samhandlingen med egne kunder ved å ta i bruk Zirius sine løsninger fra fakturabehandling, bankintegrasjon til lønn. Vi tar en gjennomgang av nyheter og hva som kan leveres ut til egne kunder.
 • Verktøykassa: Zirius har mange gode moduler og rutiner som kan brukes internt eller mot kunder, pluss en rekke integrasjoner. Vi tar en gjennomgang av hva det er jobbet med i det siste.

NYTT AV ÅRET! Bransjepanel:

Hør hva andre i din bransje har gjort for å møte en mer og mer konkurranseutsatt og digitalisert hverdag. Vi snakker om endringer og omstilling i møte med fremtiden. 

ZIRIUS PROSJEKT:

FOR ENTREPRENØRER OG ANDRE SOM BRUKER ZIRIUS PROSJEKTMODUL

 • Prosjekthåndtering: Vi ser på flyten fra opprettelse av nytt prosjekt med tilbud / budsjett, registrere kostnader, fakturere og gjennomføre etterkontroll.
 • Datafangst: Å samle inn data tidligst mulig og unngå dobbeltregistrering er hele tiden i fokus. Vi ser på egne og integrerte løsninger for bl.a. timefangst, materiellregistrering.
 • Tilleggsordre / Underprosjekt: Hvordan kan bedriften få kontroll på endringer og større prosjekter? Vi ser på bruk av tillegg og underprosjekter.
 • Anleggsregister: Zirius har et eget register for å holde oversikt over maskinparken. Kjør avskrivning og hold kontroll på intern eller ekstern utleie av maskiner.
 • Rapportering: Etterkontroll er viktig for å lære hva som kan forbedres til senere prosjekter. Vi ser på egne og eksterne rapporteringsverktøy.

ZIRIUS:

FOR ALLE SOM BRUKER EN AV FØLGENDE PRODUKTER:

 • OLFI: Hvordan få bedre kontroll på ordre, logistikk, faktura og innkjøp i Zirius. Hva er det jobbet med i det siste og hvordan kan Zirius effektivisere flyten ytterligere med bl.a. elektronisk handel, håndholdte enheter, o.l.
 • Service: Vi tar en gjennomgang av servicemodulen og hvordan den kan hjelpe bedriften å holde kontroll på serviceoppdrag.
 • Kasse: Visste du at Zirius har en egen kasseløsning? Vi viser hvilke muligheter som ligger i løsningen og hvordan den effektiviserer prosessen fra kontantsalg til ferdig oppdatert regnskap.
 • Regnskap: Vi ser på regnskapsflyten fra håndtering av inngående bilag, godkjenne dem til betaling, automatikk på håndtering av utgående faktura med oppdatering av innbetalinger og lønn. Full elektronisk håndtering og fordeler?

FORELØPIG PROGRAM ZIRIUS KOMPETANSEDAG 2019

08:30-09:00: Registrering

09:00-11:00: Start felles program

 • Velkomst
 • Status
 • Nyheter

11:15-13:00: Gruppeinndeling etter bransjer: Zirius Byrå / Zirius Prosjekt / Zirius

 • Optimal utnyttelse av Zirius
 • Praktisk bruk

13:00-14:00: Lunsj

14:00-16:00: Gruppeinndeling etter bransjer fortsetter

 • Optimal utnyttelse av Zirius
 • Praktisk bruk
 • Bransjepanel Byrå – Klar for fremtiden
 • Bransjepanel Prosjekt – Smarte muligheter

16:05-16.15: Avslutning faglig (Rococo-salen)

16:20-17:45: Sosialt – lett servering hos Zirius (Universitetsgata 22/24)

18:00: Middag på Bølgen & Moi, Tjuvholmen 

Zirius produkter bygges sammen til en komplett økonomiløsning
MENY