Oppdateringslogg

Oppdatering 12.04.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Varsel om at ordre / innkjøp er låst av en annen bruker: Det er gjort rettelse på rutinen som varsler om en ordre eller innkjøp er endret av en annen person. Endre varenummer: Rutinen er endret slik at vedlegg og bilder følger […]

0 comments

Oppdatering 29.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Internordre – ny / gammel rutine: Nytt parameter under Klient innstillinger -Kunder, som heter Bruk ny internkunderutine. Er dette parameteret deaktivert selges varer mot salgskonto fra Kontokode intern vare / time i firmaopplysninger. Er Bruk ny internkunderutine aktivert selges / flyttes […]

0 comments

Oppdatering 01.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Batch utvidelse: Batch rutinen er utvidet med eget oppslagsbilde under Varer og Tilleggsrutiner. Eksisterende nummer blir konvertert til denne rutinen automatisk ved første justering. Utvidelse forbedrer oppslag og søk, hva som er solgt eller på lager, utløpt, oppslag mot innkjøp og faktura, notat […]

0 comments

Oppdatering 15.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: SpareBank 1: Zirius OnlineBank er nå utvidet med direkte kommunikasjon mot SpareBank 1 gruppen, i tillegg til Nordea, DNB og alle andre banker via Nets som vi har fra før. Les mer løsningen under nyheter. Innkjøp – CSV import: Det er lagt inn […]

0 comments

Oppdatering 01.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Ordre / Klargjøring – gruppering av ordretyper: Det er lagt til nye felt i ordretype oppsett for å sette at en ny ordretype skal brukes til gruppering, og felt for å linke ordretyper til denne ordretypen. Ordreregistrering – insert i søk: Det […]

0 comments

Oppdatering Zirius 18.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ut på alle oppdateringssenter inklusive trelast. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Dokumentflyt – attestasjon: Ved bruk av «Vis neste automatisk» ble neste bilag feilaktig vist ved utsendelse av bilaget til attestasjon. Dette er nå rettet. Ordre – nytt prosjekt: Zirius låste seg ved opprettelse av […]

0 comments

Oppdatering Zirius 04.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Anleggsmiddel Åpningssaldo – det er lagt inn rutine for å legge inn åpningssaldo på anleggsmiddel via rutinen Juster avskrevet verdi inne på et anleggsmiddel. Det er også lagt inn rutine for å justere […]

0 comments

Oppdatering Zirius 14.12.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Ordre – forbedret hastighet i flytt ordrelinjer Dokumentflyt – forbedret hastighet i Zirius attestasjon i mitt område OnlineBank Betaling – forbedret visning om status på betalinger og historikk i Zirius lik Zirius Portal OnlineBank Betaling […]

0 comments

Oppdatering Zirius 29.10.2018

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.6 etter det har blitt rapporter problem med innhenting av innbetalinger etter den siste oppdateringen. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen, og den legges ut på alle oppdateringssenter bortsett fra trelast.  

0 comments

Oppdatering Zirius 26.10.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Zirius Portal – Anleggsregister: Det er lagt inn synkronisering av anleggsregister mellom Zirius og Zirius Portal. Anleggsmiddel kan brukes som dimensjon på ordre / faktura, bilag eller under timeregistrering hvor det skal registreres timer på […]

0 comments
MENY