Oppdateringslogg

Oppdatering Zirius versjon 3.7 31.01.2020

Her er nyheter for oppdatering av Zirius versjon 3.7. Oppdatering inneholder database oppdatering. Android Time APP: Ny applikasjon for mobil med Android operativsystem. Timeregistrering for ansatt, mot ordre eller prosjekt. App lastes ned fra Google Play. Kontakt forhandler eller send e-post salg@zirius.no for mer info. Ordre – Rabatt 2: Nytt oppsett under firmaopplysninger – enheter, […]

Oppdatering 03.01.2020

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 som inneholder punktene: Bilagsteller – nytt år: Det er gjort rettelse på bilagsteller som opprettes på nytt ved overgang til nytt år. Det ble opprettet flere tellere i ID tabell under Ajourhold og Firma. Det er lager retterutine som fjerne bilagstellere som ble feil opprettet. […]

Oppdatering av Zirius versjon 3.7 31.12.2019

Det slippes en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.7 med rettelse i rutinen for tildeling av neste ledige nummer ved nyopprettelse.

Oppdatering 30.12.2019 Zirius versjon 3.6 og 3.7

Zirius versjon 3.6 Zirius versjon 3.6 blir på denne oppdateringen automatisk oppgradert til Zirius versjon 3.7. Brukere av Zirius versjon 3.6 vil oppleve oppdateringen som en vanlig oppdatering med databaseoppdatering. Snarvei til Zirius vil ikke bli endret ved oppdatering. Zirius versjon 3.7 Her er nyheter for oppdateringen av Zirius versjon 3.7. Det er ikke databaseoppdatering […]

Oppdatering 09.12.2019 av Zirius versjon 3.7

Oppdatering gjelder en mindre rettelse på visning av resultatrapport og status på beløp i ordre, faktura og innkjøp inne i statusbildet på et prosjekt.

Oppdatering 06.12.2019

Oppdateringer gjelder Zirius versjon 3.7 og det er databaseoppdatering på oppdateringen. Punkter i oppdateringen: Regnskap / Dokumentflyt: OnlineBank – IBAN: Rettet på visning mellom IBAN / BBAN ved betaling til utland. Valuta – oppdatering: Endret på rutine for oppslag og oppdatering av valutakurs mot DNB. Konto – Individ: Lagt inn oppsett i kontoplan for å aktivere om […]

Oppdatering 08.11.2019

Oppdateringer gjelder Zirius versjon 3.7 og det er databaseoppdatering på oppdateringen. Punkter i oppdateringen: EHF 3.0: På Zirius versjon 3.7 og Zirius Portal sendes EHF faktura på det nye EHF 3.0 formatet. EHF3.0 har endringer for hvilke EHF vareenheter som kan benyttes, og dette må oppdateres manuelt under Ajourhold, varer og enhet i Zirius ERP […]

Oppdatering 01.11.2019 (versjon 3.6)

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.6 med rettelse på import av EHF 3.0 i dokumentflyt og oppdatering av bankkonto feltet.

Oppdatering 25.10.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon3.7 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: EHF versjon 3.0: Det er gjort rettelser på validering av EHF faktura på nytt 3.0 format ved bruk av fakturarabatt og utlegg av øresavrunding på faktura. Det er også gjort rettelse ved import av EHF i Dokumentflyt, for å styre hva som legges på […]

Oppdatering 04.10.2019

Det er lagt ut en mindre oppdatering på versjon 3.6 og 3.7. Det er ikke databaseoppdatering i oppgraderingen. Zirius versjon 3.6: EHF: Endret på import av EHF faktura på 3.0 formatet. Faktura blir sendt i EHF 2.0 format Zirius versjon 3.7: EHF: Endret på import av EHF faktura på 3.0 format, og oppdatert slik at […]

MENY