Oppdateringslogg

Oppdatering 31.05.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Android App – Zirius Logistikk: Oppdatering av eksisterende løsning for logistikkstyring via mobil med Android OS. Lagt til mulighet å skille på ordretyper i ordreoversikten (f.eks. indele i haste- og vanlig ordre) og gruppere på lager og lokasjon i vareoversikt i […]

0 comments

Oppdatering Zirius Kasse 31.05.2019

Punkter i oppdateringen: Rettet på fokus / oppdaterings problem hvis pris ble endret og man gikk direkte til betaling. Fakturagebyr blir satt riktig ved anføring / kredittsalg. Samlefaktura blir oppdatert om man bytter kunde på bong. Total sum oppdaterer seg nå ved bytte av kunde med annen prisavtale. Annenref1 kan også fylles ut ved parkering […]

0 comments

Oppdatering 17.05.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: EHF forsendelse – kreditnota med valuta: Det er gjort rettelse på validering ved forsendelse av kreditnota med valuta. MVA kode 34 og 35: Det er gjort rettelse på MVA behandlingen ved bruk av kode 34 og 35 – kjøp tjeneste utland med […]

0 comments

Oppdatering 12.04.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Varsel om at ordre / innkjøp er låst av en annen bruker: Det er gjort rettelse på rutinen som varsler om en ordre eller innkjøp er endret av en annen person. Endre varenummer: Rutinen er endret slik at vedlegg og bilder følger […]

0 comments

Oppdatering 29.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Internordre – ny / gammel rutine: Nytt parameter under Klient innstillinger -Kunder, som heter Bruk ny internkunderutine. Er dette parameteret deaktivert selges varer mot salgskonto fra Kontokode intern vare / time i firmaopplysninger. Er Bruk ny internkunderutine aktivert selges / flyttes […]

0 comments

Oppdatering 01.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Batch utvidelse: Batch rutinen er utvidet med eget oppslagsbilde under Varer og Tilleggsrutiner. Eksisterende nummer blir konvertert til denne rutinen automatisk ved første justering. Utvidelse forbedrer oppslag og søk, hva som er solgt eller på lager, utløpt, oppslag mot innkjøp og faktura, notat […]

0 comments

Oppdatering 15.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: SpareBank 1: Zirius OnlineBank er nå utvidet med direkte kommunikasjon mot SpareBank 1 gruppen, i tillegg til Nordea, DNB og alle andre banker via Nets som vi har fra før. Les mer løsningen under nyheter. Innkjøp – CSV import: Det er lagt inn […]

0 comments

Oppdatering 01.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Ordre / Klargjøring – gruppering av ordretyper: Det er lagt til nye felt i ordretype oppsett for å sette at en ny ordretype skal brukes til gruppering, og felt for å linke ordretyper til denne ordretypen. Ordreregistrering – insert i søk: Det […]

0 comments

Oppdatering Zirius 18.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ut på alle oppdateringssenter inklusive trelast. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Dokumentflyt – attestasjon: Ved bruk av «Vis neste automatisk» ble neste bilag feilaktig vist ved utsendelse av bilaget til attestasjon. Dette er nå rettet. Ordre – nytt prosjekt: Zirius låste seg ved opprettelse av […]

0 comments

Oppdatering Zirius 04.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6NB! Oppdateringen legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Anleggsmiddel Åpningssaldo – det er lagt inn rutine for å legge inn åpningssaldo på anleggsmiddel via rutinen Juster avskrevet verdi inne på et anleggsmiddel. Det er også lagt inn rutine for å justere […]

0 comments
MENY