Oppdateringslogg

Oppdatering Zirius 14.12.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Ordre – forbedret hastighet i flytt ordrelinjer Dokumentflyt – forbedret hastighet i Zirius attestasjon i mitt område OnlineBank Betaling – forbedret visning om status på betalinger og historikk i Zirius lik Zirius Portal OnlineBank Betaling […]

0 comments

Oppdatering Zirius 29.10.2018

Det er sluppet en mindre oppdatering av Zirius versjon 3.6 etter det har blitt rapporter problem med innhenting av innbetalinger etter den siste oppdateringen. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen, og den legges ut på alle oppdateringssenter bortsett fra trelast.  

0 comments

Oppdatering Zirius 26.10.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter. Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Zirius Portal – Anleggsregister: Det er lagt inn synkronisering av anleggsregister mellom Zirius og Zirius Portal. Anleggsmiddel kan brukes som dimensjon på ordre / faktura, bilag eller under timeregistrering hvor det skal registreres timer på […]

0 comments

Oppdatering Zirius Aksesspunkt til Oxalis 4.02

Zirius Aksesspunkt ble 09.10.2018 oppdatert til Oxalis versjon 4.02. Oxalis er selve modulen som utveksler EHF meldinger mellom aksesspunktene, og er utviklet av Difi. Du som bruker trenger ikke å gjøre noe i forhold til denne oppdateringen. Les mer om hva et aksesspunkt er her…

0 comments

Oppdatering Zirius Portal 28.09.2018

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Timeregistrering – rettet på rettigheter i rutine for legge til materiell på prosjekt, og justering av timeregistreringsbildet og editering av dato feltet i mobilvisning. EHF – rettet på rutine for sending og oppdatering av EHF til kunde hvis deltagerid endres på faktura. Betaling – […]

0 comments

Oppdatering Zirius 14.09.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: OnlineBank – DNB: Zirius har nå direkteintegrasjon mot DNB. Aktiver OnlineBank mot DNB og styr alle ut- og innbetalinger direkte fra Zirius, uten å logge deg på nettbanken. Les mer om OnlineBank mot DNB her… NB! Zirius OnlineBank har direkteintegrasjon mot Nordea, og alle […]

0 comments

Oppdatering Zirius Portal 05.09.2018

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Betaling – Historikk: Endret på dato formateringen i historikk som kan åpnes på en betaling. Betaling – Valuta: Endret på oppdatering av valutakurs ved bekreftelse av betaling fra bank. Bilag- Avansert: Rettet på oppdatering momskode på bilag ved endring på linje. Nytt firma – […]

0 comments

Oppdatering Zirius 24.08.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Punkter i oppgraderingen: Fakturagebyr: Lagt inn felt under fanen Betaling på ordre for å slå av / på fakturagebyr. Tidligere lå dette fast på kunde uten mulighet å overstyre på ordre. Import dagbok – Excel format: Utvidet med valutafelt (valutakode, valutakurs og valutabeløp). Service […]

0 comments

Oppdatering Zirius Portal 23.08.2018

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter: Faktura: EHF forsendelse: Det er lagt inn forbedring på rutine for omsending av EHF faktura hvis den feiler første gangen. Bilag: Visning inngående bilag: Det er lagt inn konvertering av Html format til PDF ved innleggelse av nytt bilag. Bank: OCR / eGiro: Det […]

0 comments

Oppdatering 03.08.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6 Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen. Under er en kort beskrivelse av endringer i oppgraderingen: Prosjekt – lagerstatus: Korrigert at materiell som var godkjent på prosjekt kom med under I ordre og Prosjekt i Lagerstatus bildet på eldre prosjekter. OnlineBank – betaling: Korrigert at føringsdato blir lik betalingsdato satt […]

0 comments
MENY