Kom i gang

Zirius OnlineBank

519 views 0

Zirius OnlineBank kommuniserer direkte med din bank

Zirius OnlineBank er en tjeneste som kobler firmaet nærmere banken. Effektiviserer rutiner for innhenting av innbetalinger, og sender utbetalinger direkte til bank. Du slipper manuell overføring av filer og får hurtig oppdatert status. Zirius OnlineBank for en effektiv og sikker flyt for inn – og utbetalinger direkte med din bank.
Aktiveres OnlineBank Utbetaling i Zirius, aktiveres Bank som nytt valg i meny på Zirius Portal. De bankene som har tjenesten tilgjengelig vil også legge ut kontoutdrag, og banktransaksjonene er tilgjengelige for visning på Zirius Portal.

Zirius OnlineBank kan kobles mot:

Nets (alle banker via Nets)
Med kobling til Nets kan Zirius sende betalinger med godkjenning, og hente innbetalinger (OCR, eGiro, eGiro Pluss) direkte for alle Norske banker. Det er ikke mulig å sende betaling utland via Nets tjeneste for direkteremittering.  Les mer om Oppsett Nets her
Nordea
Send betalinger direkte til Nordea, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt av Nordea. Nordea støtter betaling utland ved direkte remittering. Les mer om Oppsett Nordea her
DNB
DNB: Send utbetalinger direkte til DNB, hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt hos DNB. DNB støtter betaling utland ved direkte remittering. Les mer om Oppsett DNB her
Sparebank 1
Send utbetalinger direkte til en av bankene i Sparebank 1 samarbeidet. Hent innbetalinger og få kontoutdrag. Den tette integrasjonen gir direkte melding om det er noe feil med betalingsoppdraget, og det er mulighet å sende en kansellering/avvise en utbetaling fra Zirius hvis betaling ikke er ferdigkjørt hos banken. Sparebank 1 støtter betaling utland ved direkte remittering. Les mer om Oppsett Sparebank 1 her
OnlineBank utbetalinger gir mulighet til følgende flyt

Muligheter:

  • Utbetaling gjennomføres i Zirius: Betalingsforslaget kjøres i Zirius og sendes til betaling i bank direkte, uten å benytte Zirius Portal.
  • Utbetaling sendes Zirius Portal for brukergodkjenning: Betalingsforslaget kjøres i Zirius og legges ut for godkjenning på Zirius Portal. Etter godkjenning behandles utbetalingen videre i Zirius og sendes direkte til bank.
  • Utbetaling direkte til bank fra Zirius Portal: Under Bilag og Mer, finnes valget Godkjenn og betal. Bilaget flyttes da til Bank-Godkjenning og bruker godkjenner her før utbetaling overføres til bank.

Rutinebeskrivelse Remittering ved Zirius OnlineBank Utbetalinger

Rutinebeskrivelse Bank (Zirius Portal)

Zirius OnlineBank Innbetalinger OCR/eGiro

OnlineBank innbetalinger reduserer manuelle rutiner for bokføring av innbetalinger. Løsningen forutsetter at det er Zirius AS som står som mottaker av konteringsdata fra banken. Innbetalingene hentes direkte inn i Zirius, uten behov for bruk av nettbanken for å hente OCR eller eGiro fil. Ved tilstrekkelig oppsett av regler for kontering og avrunding, kan det velges at innbetalingene skal oppdateres direkte til regnskap, uten noen manuelle rutiner. Logg på innbetalingene vises på Zirius Portal, men bokføring av innbetalinger skjer i Zirius regnskap. Synkronisering med Zirius Portal sørger for at kundesaldo er oppdatert på Zirius Portal.
Ved bruk av Byråmotor vil innbetalinger hentes automatisk, periodisk fra banken, og oppdateres til regnskap. Byråmotor er en tilleggstjeneste, men kan aktiviseres hos de som ønsker det.

Rutinebeskrivelse Innbetalinger ved Zirius OnlineBank

 


MENY