Oppdatering 06.12.2019

Oppdateringer gjelder Zirius versjon 3.7 og det er databaseoppdatering på oppdateringen.

Punkter i oppdateringen:

 • Regnskap / Dokumentflyt:
  • OnlineBank – IBAN: Rettet på visning mellom IBAN / BBAN ved betaling til utland.
  • Valuta – oppdatering: Endret på rutine for oppslag og oppdatering av valutakurs mot DNB.
  • Konto – Individ: Lagt inn oppsett i kontoplan for å aktivere om Individ skal føres mot konto eller ikke.
  • Scenario import: Lagt inn behandling for momskode P på importformater som benytter Scenario formatet. P går nå mot momskode 29 i Zirius.
  • Dokumentflyt – visning: Gjort endring på visning av vedlegg i forhold til sist justerte høyde / bredde forhold.
  • Dokumentflyt – hastighet: Endret spørring ved åpning og jobbing i dokumentflyt for å forbedre hastighet ved store mengder bilag.
  • Dokumentflyt – EHF 3.0: Rettet på behandling av momskoder utenfor avgiftsområdet.
  • Svea – dokumentoppslag: Lagt inn rutine for å åpne og se på PDF brev som er sendt ut av Svea til kunde.
  • Svea – synkronisering: Utvidet oppdatering av purre- / inkassosaker til Svea med restbeløp, KID og valutakoder.
  • Svea – send melding: Rettet på rutine for å avbryte melding, hvis melding ikke skulle sendes Svea.
 • Ordre / Logistikk:
  • Søk – Mine innstillinger: Det er lagt inn nytt kryss for søk mot Start med under Mine innstillinger og Søk. Kryss styrer om søk skal gå mot start av søkebegrep (f.eks. varenavn) eller innhold i søkebegrepet. Ligger det f.eks. mange varer i firma vil søk gå hurtigere med Start med krysset på.
  • Søk – Vis kun varer på lager: Det er lagt inn kryss i søk på varer (F9) bildet om kun varer på lager skal vises i søk eller alle.
  • Hyllenavn – index: Lagt index på feltet for forbedret hastighet ved søk på feltet.
  • Varejustering – negativ justering: Rettet regnskapsoppdatering på negative varejusteringer.
  • Varetelling – div rettelser: Lagt inn diverse rettelser rundt kontroll og lagring av telleliste ved opprettelse, encoding problemer (æøå) og lagre og lukk ved import av telleresultat fra mobil android enhet eller Excel.
  • Individ – ordre: Mappen Service / Individ vises hvis Service modulen eller Individ er aktivert på lisens.
  • SpeedyCraft – dimensjoner: Lagt inn oppdatering av avdeling, prosjekt, avsnitt og aktivitet på linjer fra SpeedyCraft hvis det er satt opp i ordrehode.
 • Prosjekt / Service:
  • Prosjektoversikt: Rettelse på diverse felter i prosjektoversikt (kost.tot. / bud.kost.tot.) og hastighet fiks i prosjektoversikten.
  • Individ: Lagt inn felt for å angi individ i prosjektdetaljer.
  • Individ – SpeedyCraft: Individ blir lest ut som en dimensjon til SpeedyCraft.
  • Individ historikk: Lagt inn oppslag for å se notat fra fakturahistorikk på individ.
 • Diverse:
  • Brukeroppsett: Rettet feilmelding hvis det ikke er lagt inn bilde i bilde mappen.

NB! 30.12.2019 etter kl. 15.00 blir Zirius versjon 3.6 automatisk oppgradert til versjon 3.7 pga. krav om å sende EHF 3.0 fra 01.01.2020.

MENY