Oppdatering 08.11.2019

Oppdateringer gjelder Zirius versjon 3.7 og det er databaseoppdatering på oppdateringen.

Punkter i oppdateringen:

 • EHF 3.0: På Zirius versjon 3.7 og Zirius Portal sendes EHF faktura på det nye EHF 3.0 formatet. EHF3.0 har endringer for hvilke EHF vareenheter som kan benyttes, og dette må oppdateres manuelt under Ajourhold, varer og enhet i Zirius ERP og på Zirius Portal under Oppsett, vare og enhet. Her er link til nye gyldige EHF enheter: https://www.zirius.no/hjelp/zirius-erp/varer/vareenheter/ NB! Gjelder ikke Zirius versjon 3.6 der sendes EHF 2.0 fortsatt.
 • Kontoposter (Spørring / Prosjekt): Lagt inn rutine via høyreklikk for å endre dimensjoner på alle markerte kontoposter. Det er også lagt inn mulighet for å eksportere elektroniske bilag til valgte katalog på disk.
 • Svea: Lagt inn styring for om Svea skal motta og følge opp saker fra purre – eller inkassostatus. Purretrinn må settes opp manuelt etter dette. Les med om integrasjonen i KOM I GANG VEILEDNING.
 • Prosjekt/Service – leveringsmåte: Leveringsmåte med navn er lagt til i tabelloversikt for Prosjekt og Service. Kan legges til som kolonne i tabellvisning eller brukes til gruppering / filter.
 • Prosjekt – prosjektrapport: Endret slik at dato utvalg ved kjøring av rapport gjelder godkjente timer.
 • Prosjekt – registrer timer: Endret i rutinen for å forbedre hastighet, aktuelt for for bedrifter med store mengder transaksjoner.
 • Varer – pakkevare: Endret slik at fastprisavtale kan benyttes på undervarer i en struktur med egenskap Struktur-pakkevare (gjelder ikke selve Struktur-pakkevare- hovedvaren).
 • Service – vise antall: Har lagt inn visning av antall serviceordre per status / mappe.
 • SpeedyCraft: Gjort endringer vedrørende oppdatering av dimensjoner ved import av godkjente linjer fra SpeedyCraft. Les mer om rutinen i KOM I GANG VEILEDNING.
 • PowerOffice Win – fakturajournal import: Endret slik at det er mulig å legge inn egen filsti per klient for import.
 • Produksjon (Beta): Ny modul for oppfølging av produksjon av ferdigvarer ut fra en produksjonsoppskrift. Rutinen er under beta-testing og er lisensstyrt. Ta kontakt med salg@zirius.no ved interesse for modulen.
 • Forpakning (Beta): Ny rutine for å knytte varer til en transportforpakning. Skrive ut transportetikett med EDI melding. Rutinen er under beta-testing og er lisensstyrt. Ta kontakt med salg@zirius.no ved interesse for modulen.
 • Purre via SMS (Beta): Purreliste visning. Det er lagt inn mulighet for å sende SMS på en kundepost, via høyreklikk. Det koster 1,- eks. mva. per SMS.

MENY