Oppdatering 13.09.2019

Det legges ut oppdatering på Zirius versjon 3.6 (uten databaseoppdatering) og 3.7 (med databaseoppdatering).

Punkter på versjon 3.6 og 3.7:

 • Remittering – Kontantrabatt: Endret slik at kontantrabatt oppdateres til regnskap hvis betalt beløp reduseres tilsvarende kontantrabatten mot fakturabeløp i Zirius Portal.
 • Rentenota – OnlinePrint: Fjernet valg for å sende rentenota til OnlinePrint. Rentenota er ikke tilpasset OnlinePrint.
 • Interordre-gammel rutine. Rettet feil ved varebevegelser
 • Handyman – Salgspris: Det er lagt inn oppsett for Bruk veil. salgspris på alle grossister under Klient Innstillinger, PDA og Handyman. Krysset styrer om salgspris skal kalkulere per leverandør, eller om veiledende salgspris som ligger på vare skal brukes mot alle.

Punkter kun på versjon 3.7:

 • Regnskap:
  • Purre / inkasso – Svea Finans: Det er utviklet ny integrasjon mot Svea Finans. Aktiver avtale og send purre- eller inkassosaker direkte inn i fagsystemet Svea Finans. Betaler kunde til bedrift på sak som er sendt til Svea Finans, sendes det melding fra Zirius om betalingen til Svea. Betaler kunde til Svea Finans, oppdateres betalingen via innbetalinger i Zirius. Løsningen er kostnadsfri å starte med og har ingen faste årsavgifter.
  • OCR-oppsett – Flere KID: Tilpasset for å kunne lese inn innbetalinger på flere forskjellige KID formater ved Innbetalinger eller OCR import. NB! Forskjellige KID formater som legges inn må ha forskjellige lengder. Har de samme lengde vil standard bli valgt.
  • Hovedboksposter: Endre dimensjoner- Lagt til mulighet for å endre Mengde
  • Periodisering – MVA kode 41 og 43: Gjort rettelse på behandling av MVA ved bruk av periodisering ved momskode 41 og 43 – Tjenester kjøpt utland med/uten fradrag mva.
  • Import dagbok – Payroll H&L format: Ny import basert på Huldt & Lillevik standard format ved eksport fra Payroll.
 • OLFI:
  • SpeedyCraft: Det er utviklet ny integrasjon mot timefangstsystemet SpeedyCraft. SpeedyCraft er integrert både mot ordre- og prosjektmodulen i Zirius.
  • Kreditering – Juster inn på lager: Det er nytt valg under Betaling på ordre. Standard beslutning hentes fra firmaoppsett, men kan overstyres pr ordre. Beslutter om varer som blir kreditert (lagt inn med minus i antall) skal Justeres inn på lager, eller Justeres inn og ut igjen som svinn.
  • Kjedefakturering – Slå av/på: Det er lagt inn nytt valg i feltet kundenummer i ordrehodet, for å Skru av/på kjedefakturering. Rutinen bytter ut kjedekontor (hovedkontor) med kunde fra ordren. Alle betingelser som f.eks. prisavtaler hentes da fra angitt kundenummer.
  • Vare – Ekstern bilde URL: Det er lagt inn nytt felt under Opplysninger på vare for å legge inn link til ekstern bildebank.
  • Prisetikett XML – Søkenavn: Utlegg (xml) som brukes mot Prisetikett XML er utvidet med feltet Søkenavn fra vareregisteret.
  • Adresseetiketter: Det er lagt til Land i tillegg til postadresse på adresseetiketter for kunder og Leverandører
  • Ordreregistrering – advarsel rabatt: Det er lagt inn advarsel hvis det legges inn rabatt på over 100%.
  • SG Finans Factoring – Valuta: Det er gjort rettelser på utlegg av factoring faktura med valuta til SG Finans.
  • Vareimport – Byggtorget: Det er gjort rettelse på import av varefil på Byggtorget sitt format. Rettelsen skal nå håndtere enheter.
  • Ordre – ønsket leveringsdato: Det er gjort rettelse på oppdatering av ønsket leveringsdato når det endres på hver enkelt ordrelinje.
  • WooCommerce API: Gjort rettelse mot https kommunikasjon.
 • Prosjekt / Timer:
  • Timeimport – Proplan Timer: Det er lagt inn nytt importformat for timer fra Proplan timer.
  • Prosjekt nøkkeltall – Kontrakt sum tillegg: Lagt til nytt felt som viser avtalt kontraktbeløp på tillegg i Prosjektnøkkeltall som vises inne på et prosjekt.
  • Underprosjekt – Prosjektnr.: Lagt til visning av prosjektnummer i visning av underprosjekter inn på et prosjekt.
  • Nytt prosjekt – Selger: Det er lagt inn felt for å angi selger i tillegg til prosjektleder ved opprettelse av nytt prosjekt.
  • Materiellregistrering – dimensjoner: Rettet problem at lagerstyre varer kunne bli oppdatert uten dimensjoner.
  • Timeimport – CSV fil: Endret på import av timelinjer med enhetstype antall. Gjelder import mot Goliath, Proresult og Smardok på CSV format (IKKE direktekobling via WebService).
 • Trelast:
  • Fordelingsmatrise – Opprette: Lagt inn mulighet å legge inn fordelingsmatrise på nyopprettede pakker i Zirius.
  • Fordelingsmatrise – Editere: Lagt inn mulighet å editere og slette fordelingsmatrise som er importert til Zirius.
  • Endre pakke: Rettet feil som kunne oppstå ved bruk av rutinen Endre pakke.
  • Import – Rema Sawco: Fjernet vasking av ledende nuller og lagt inn omkalkulering av bredde og høyde.

MENY