Oppdatering 31.05.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Android App – Zirius Logistikk: Oppdatering av eksisterende løsning for logistikkstyring via mobil med Android OS. Lagt til mulighet å skille på ordretyper i ordreoversikten (f.eks. indele i haste- og vanlig ordre) og gruppere på lager og lokasjon i vareoversikt i ordreplukk.
  • Nettbutikk – WooCommerce API: Endret slik at ordre som hentes inn via WooCommerce API blir merket med Woo i feltet kilde.
  • Zirius Attestasjon – Mitt område: Rettet slik at feltet Attestasjon venter vises i Mitt område ved attestasjon internt i Zirius.
  • EHF – øresavrunding: Rettet på varsel om feil i øreavrunding ved validering av EHF faktura og kreditnota.
  • Ut til Handyman: Endret beskrivelse på felter som heter Ut til Handyman til Eksternt tilgjengelig. Feltene brukes nå mot flere løsninger.
MENY