Oppdatering 17.05.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • EHF forsendelse – kreditnota med valuta: Det er gjort rettelse på validering ved forsendelse av kreditnota med valuta.
  • MVA kode 34 og 35: Det er gjort rettelse på MVA behandlingen ved bruk av kode 34 og 35 – kjøp tjeneste utland med forhåndsmessig fradrag.
  • Remittering – kontantrabatt / delbetaling: Det er gjort rettelse på behandling av kontantrabatt i remittering med og uten valuta, og behandling av delbetaling / splitt.
  • Ordre – variant: Endret registreringsbildet for variant i ordrebildet til å vise lagerstatus bildet, og rettelse på antall som vises i disp. 2.
  • Prosjekt – lagerstatus: Rettet slik at estimert vareforbruk på prosjekter med status tilbud eller avslått ikke vises i lagerstatus.
  • Prosjekt – materiellregistrering: Rettet på oppdatering av dimensjoner i materiellregistrering.
  • Zirius Portal – Dimensjon 1 og 2: Endret på synkronisering av dimensjon 1 og 2 mellom Zirius og Zirius Portal.
  • Zirius Portal – Anleggsregister: Endret synkronisering mellom Zirius og Zirius Portal til at den også synkroniserer anleggsmidler uten navn.
  • Trelast – pakkeimport Rema Control: Lagt til oppdatering av nominelt volum ved import av pakkedata fra Rema Control.
MENY