Oppdatering 12.04.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6 og 3.7

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Varsel om at ordre / innkjøp er låst av en annen bruker: Det er gjort rettelse på rutinen som varsler om en ordre eller innkjøp er endret av en annen person.
  • Endre varenummer: Rutinen er endret slik at vedlegg og bilder følger med til nytt varenummer hvis rutinen Endre varenummer blir kjørt.
  • Feilføring ved bruk av MVA sats 4 – 11.11% : Det er gjort rettelser for føring mot rett konto ved fakturaoppdatering.
  • Eksport KGH: Gjort endringer i eksport av ordrelinjer og hvordan FAS verdi blir kalkulert til tollsystemet KGH.
  • EDI import trelast: Gjort endringer på kalkulering av salgspris ved import EDI ordre mot LM og PAK.
  • WooCommerce: Utvidet integrasjonen mot web-shop API’et WooCommerce med bl.a. oppdatering av varer med lagerstatus.
MENY