Oppdatering 29.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

 • Internordre – ny / gammel rutine: Nytt parameter under Klient innstillinger -Kunder, som heter Bruk ny internkunderutine. Er dette parameteret deaktivert selges varer mot salgskonto fra Kontokode intern vare / time i firmaopplysninger. Er Bruk ny internkunderutine aktivert selges / flyttes varer mellom kunder, lager og dimensjoner, som angis under internordre i ordrehodet. » Bruk ny internkunderutine » blir ved oppgradering deaktivert som standard på alle kunder, bortsett fra kunder med trelastlisens.
 • Ordreregistrering – endre varenavn: Det var en utfordring ved lagring av endring på varenavn for en ordrelinje, når bruker valgte å legge til notat på ordre uten å lagre varenavnendring først. Dette er nå rettet.
 • Remittering – OnlineBank : Nytt parameter under Oppsett remittering. «Bruk betal fra konto fra zerp.no» Styrer om Betal fra bankkonto angitt ved Attestasjon eller Bilag på Zirius Portal skal benyttes, eller om standard bankkonto for innland og utland fra oppsettet skal benyttes ved remittering.
 • Remittering – delbetaling: Rettet innrapportert feil på restbeløp, ved bruk av delbetaling.
 • Blankett administrasjon – blankettkode: Purrenota xml er lagt til i blankettoppsett.For å kunne styre forskjellige purrenotaer mot forskjellige kunder.
 • Dokumentflyt – momskoder: Dokumentflyt er utvidet med momskodene 34 – 25% (Kjøp tjenester utland med forh.fradrag) og 35
  – 12% (Kjøp tjenester utland med forh.fradrag).
 • Dokumentflyt – EHF: Rettelse på bilagsart for kreditnota ved EHF kreditnota.
 • Visma Avendo import: Endret på importrutinen med å sette en standard momskode hvis momskoden ikke ligger i mapping-tabell.
 • Kunde – Innbetal til konto: Ved bruk av tvungen avdeling ved ordreregistrering, i kombinasjon med egen Innbetal til konto på kundekort, ble informasjon fra kundekort overstyrt ved endring av avdeling i ordrehodet. Dette er nå rettet.
 • Ordre – Handyman: Utvidet med synkronisering av kundereferanse (kundens ref. i Zirius) og rekvisisjon (vår ref. i Zirius) begge veier. Det er rettet problem med oppdatering av internnotat og endret slik at feltene Vis i planlegger og Prioritet i Handyman ikke skrives over ved synkronisering.
 • Prosjekt – timeregistrering: Endret slik at det er mulig å velge «ingen prosjekt» ved timeregistrering fra prosjektmodulen.
 • Trelast: Rettet problem som kunne oppstå med leveringsgrad, for ordrelinjer med enhet M3.