Oppdatering 01.03.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Batch utvidelse: Batch rutinen er utvidet med eget oppslagsbilde under Varer og Tilleggsrutiner. Eksisterende nummer blir konvertert til denne rutinen automatisk ved første justering. Utvidelse forbedrer oppslag og søk, hva som er solgt eller på lager, utløpt, oppslag mot innkjøp og faktura, notat og dokumentvedlegg (f.eks. sertifikat).
  • Agile (Visma Global / Rubicon) import: Dagboksimport mot Agile Solutions som leverer løsning for administrasjon og utleie av bilpark. Importen bygger på Visma Global / Rubicon formatet og kan avvike fra standard Visma Global format.
  • Innbetaling: Det er gjort endring i rutinen for å koble innbetalinger mot utgående faktura. Finner rutinen kunde men ikke utgående faktura ble innbetalingen oppfattet som akonto beløp. Etter endring vil ikke slike innbetalinger bli automatisk oppdatert og må kobles manuelt.
  • Byggtorget vareimport: Under Import i vedlikehold av vareregister bildet er det lagt inn ny import på varer fra Byggtorget. Import leser inn varer med priser, varegrupper, enheter leverandører / underleverandører og strekkoder.
  • Serienummer: Rettet på rutine der det opprettes nytt serienummer ved utlevering av ordre (Under Arbeid).
  • Kontokode: Felt for vedlikehold av internordre på kontokode er flyttet og samlet under egen Internordre del. NB! Det må fylles ut konto for salg og kjøp på internordre, og angis fra / til kunde på internordre.
  • Samlefaktura: Rettet problem med generering av samlefaktura hvis flere skulle slås sammen i samme overføring.
  • Betalingsdato: Rettet problem at dagens dato og ikke forfallsdato ble satt som betalingsdato ved godkjenning ute på Zirius Portal (zerp.no).
  • FAS beregning: Oppsett om FAS skal beregnes på ordre er flyttet fra Klient innstillinger til betalingsbetingelser for å kunne styre dette ut fra ordretype.

MENY