Oppdatering 15.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • SpareBank 1: Zirius OnlineBank er nå utvidet med direkte kommunikasjon mot SpareBank 1 gruppen, i tillegg til Nordea, DNB og alle andre banker via Nets som vi har fra før. Les mer løsningen under nyheter.
  • Innkjøp – CSV import: Det er lagt inn import av innkjøpslinjer på CSV format under Innkjøp, Innkjøpskladd og Bestillingsforslag. Opprett komma- eller semikolonseparert fil, med varenummer og antall, for varer det skal opprettes innkjøpsforslag på, og få dem enkelt inn i innkjøp.
  • Omsetningsoppgave – Altinn: Elektronisk overføring til Altinn er nå utvidet med nye momskoder som ble innført ved årsskiftet
  • Kunder – EU VAT nr / EU Toll nr: Det er rettet på feil i oppsett på EU VAT nr og EU Toll nr i kunderegisteret og mappen Opplysninger.