Oppdatering 01.02.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Ordre / Klargjøring – gruppering av ordretyper: Det er lagt til nye felt i ordretype oppsett for å sette at en ny ordretype skal brukes til gruppering, og felt for å linke ordretyper til denne ordretypen.
  • Ordreregistrering – insert i søk: Det er lagt inn sperre for å bruke <Insert> knappen på markerte linjer i søk (<F9>) på lagerstyrte varer på en ordrestatus som ligger etter plukkestatus.
  • OnlineBank – reklamasjonsbeløp: Rettet problem å godkjenne betalinger hvis reklamasjon er benyttet og det ikke er lagt inn reklamasjonsbeløp.
  • Import dagbok – Mamut import Ny: Endret at art brukes fra fil hvis art er fra 1 til 30 i filen i stedet for å bruke fast art 15.
  • Prosjekt – avsnitt / aktivitet: Rettet problem med registrering mot avsnitt og aktivitet ved overføring til innkjøp eller manuell timeregistrering.
  • SmartDok – synkronisering: Det er lagt inn oppsett på Klient innstillinger for SmartDok for å endre på synkroniseringsintervall etter at begrensninger er lagt inn av SmartDok. Kryss av for Bruk max 500 request pr. sek. hvis det kommer feilmelding om at API limit er nådd.
  • Omsetningsoppgave – utlegg PDF: Rettet på filnavn som benyttes ved utlegg av omsetningsoppgave til PDF.
  • Rapport modulen – favoritter: Lagt inn rutine for å rydde bort favoritt rapporter automatisk hvis rapport som er satt som favoritt blir slettet.
MENY