Oppdatering Zirius 18.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6
NB! Oppdateringen legges ut på alle oppdateringssenter inklusive trelast.

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Dokumentflyt – attestasjon: Ved bruk av «Vis neste automatisk» ble neste bilag feilaktig vist ved utsendelse av bilaget til attestasjon. Dette er nå rettet.
  • Ordre – nytt prosjekt: Zirius låste seg ved opprettelse av nytt prosjekt fra ordrebildet. Dette er nå rettet.
  • Prosjekt – individ: Individ er lagt til som dimensjon i prosjektdetaljer på prosjektet.
  • Trelast punkter:
    • Lagerliste: Emballasje, fuktighet og pakketype er lagt til i tabellvisning. Må legges til via tabelloppsett.
    • Internfakturering: Ble pakker flyttet via internfakturering var det ikke mulig å avregistrere dem etterpå. Dette er nå rettet.
    • Pakkeregistrering: Rettet på søkeproblem hvis det ble skannet inn pakkenummer som ikke eksisterte i databasen.
MENY