Oppdatering Zirius 04.01.2019

Oppdateringen gjelder Zirius versjon 3.6
NB! Oppdateringen legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter.

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Anleggsmiddel Åpningssaldo – det er lagt inn rutine for å legge inn åpningssaldo på anleggsmiddel via rutinen Juster avskrevet verdi inne på et anleggsmiddel. Det er også lagt inn rutine for å justere beløp via høyre musetast i Avskrivningsplan på et anleggsmiddel hvis rutinen sett som tidligere avskrevet er benyttet.
  • Anleggsmiddel Månedlig avskrivning – under Fil, Klient innstillinger og Anleggsmiddel er det lagt inn kryss om Bruk månedlig avskrivning skal kjøres eller per år som er standard. Er månedlig avskrivning aktivert må man passe på å kjøre avskrivninger i rett periode rekkefølge.
  • OnlineBank DNB / Nordea – det er gjort rettelse på oppdatering av agio / disagio ved oppdatering av gjennomførte betalinger via OnlineBank mot DNB og Nordea.
  • Zirius Byrå Klientfakturering – endret på rutinen for å få med timer som er registrert mot hver enkelt klient i klientfakturering.
  • Zirius Prosjekt Estimer vareforbruk – rettet på problem å registrere estimert vareforbruk på prosjekt som ligger i tilbud status.
  • Zirius Kasse – oppdatert modul i Zirius (heter nå ZiriusKasse) for å få oversikt over og godkjenne gjennomførte kasseoppgjør til regnskap med eksport av SAF-T.
  • Import Cbit og OnlinePost – lagt import av kassejournaler fra disse systemene under Fil og Import for å kunne sette opp automatisk nattlig import via Byrå Motor.

MENY