Oppdatering Zirius 14.12.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6
NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter.

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

   • Ordre – forbedret hastighet i flytt ordrelinjer
   • Dokumentflyt – forbedret hastighet i Zirius attestasjon i mitt område
   • OnlineBank Betaling – forbedret visning om status på betalinger og historikk i Zirius lik Zirius Portal
   • OnlineBank Betaling – rettet på rutinen for oppdatering av agio / disagio ved bekreftelse og oppdatering av betaling fra bank
   • Momssats Sats 4, 11,11% – rettelse på kalkulering via hurtigtast <Ctrl+M>
   • Individ – utvidet søk fra ordre mot individ med egenskaper og individ informasjon i ordrebildet
   • Eksport timer – endret eksport av timegrunnalg fra Zirius tilpasset Visma lønn 
   • Spectra import – utvidet referanse feltet til 10 tegn
   • Innkjøp – ny mottaksrutine viser standard lokasjon for varemottak i resterende mappen
   • Timer ordre – rettelse for å vise kun timer registrert mot ordre
   • Prosjektfakturering – rettelse på rutine for å slette bilag som er overført fra prosjekt
   • Prosjektfakturering – valg for å fakturere løpende prosjekt via høyre musetast i prosjektoversikten
   • Sortiment – ny rutine for å lage sortimetavtale på kunder for å skille hvilke varer som skal komme opp i ordre
MENY